Hovedseksjon

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Skolen har også ansvar å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Dette gjelder på skoleveien, skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelpsordninger og andre aktiviteter i skolens regi.

Marienlyst skole har en handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø. Planen er omfattende, og det er kun selve planen som er tilgjengelig på nettsiden. Denne er supplert med en rekke vedlegg. Er du interessert i å ta en nærmere titt på de beskrevne vedlegg, ta gjerne kontakt med skolen!

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø.pdf