Neptun

Åpningstider:

 Aktivitetsskolen har åpent hver skoledag fra kl. 07:30 og frem til undervisningen begynner. Denne tiden kaller vi ”morgenåpning”. Når skolen begynner, stenger vi og åpner igjen ved skoleslutt. Basene M- og S- Neptun stenger kl. 16.15 grunnet skoletransport.

Skolefritidsordningen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jule- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

 

Måltider:

På Aktivitetsskolen serverer vi mat på tirsdager og fredager. Vi lager forskjellige retter, fra brødmat til hjemmelagede grønnsaksupper, frukt og yoghurt.  Vi prøver så langt det er mulig å lage enkel, men sunn og god mat fra bunnen av. Det utarbeides en menyplan for hver måned.

Den blir lagt under Våre Tilbud, Måltider/ Meny. Denne vil variere noe fra måned til måned.

 

Slik jobber vi på Aks Neptun:

 Til grunn for de pedagogiske planer ligger Rammeplanen for aktivitetsskolen og Oslo standarden for aktivitetsskolen. Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf

 

Elevene ved Neptun har individuelle planer, men felles ukesrytme for aktiviteter.

 

Hvordan få plass ved aks?

  • Du må søke for å få plass i Aktivitetsskolen. Søknadskjema finnes på
  • https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm 
  • Alle elever i første trinn, med skoleplass på Marienlyst, er garantert plass ved Marienlyst Aktivitetsskole.
  • Søknadsfristen er 1. april, men den er vanskelig å overholde pga. fritt skolevalg.

Dersom dere får plass ved Marienlyst etter 1. april ber vi dere sende inn søknad så raskt som mulig.

 

Forslag til nye takster 2022

Oversikt kommunale takster 2022, inntektsgrenser fra og med 1.5.2021

 

Inntekter

tom kr 239 409

tom kr 425 616

fra kr 425 617

Heltidsplass

3. og 4. klasse

704

1 294

3 299

Gratis kjernetid

1. og 2. klasse

252

   462

1 069

Deltidsplass

3. og 4. klasse 

452

   832

2 230

 

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass.

Det betales ikke for kost for gratis kjernetid.

 

Foresatte til barn på 1.-4.trinn skal ikke betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.-Nye regler om halvdagsplass

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Søknader må mottas før 20. juni og før 1. desember. 

Vi som jobber på Neptun/ Spesialklassene

Avdelingsleder: 

Sadia Younus Mirza 

sadia.mirza@osloskolen.no

tlf: 97572231

BASELEDER: 

Mohammed Ofkir frem til julen 2021