Neptun

Åpningstider:

 Aktivitetsskolen har åpent hver skoledag fra kl. 07:30 og frem til undervisningen begynner. Denne tiden kaller vi ”morgenåpning”. Når skolen begynner, stenger vi og åpner igjen ved skoleslutt. Basene M- og S- Neptun stenger kl. 16.15 grunnet skoletransport.

Skolefritidsordningen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jule- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

 

Måltider:

På Aktivitetsskolen serverer vi mat på tirsdager og fredager. Vi lager forskjellige retter, fra brødmat til hjemmelagede grønnsaksupper, frukt og yoghurt.  Vi prøver så langt det er mulig å lage enkel, men sunn og god mat fra bunnen av. Det utarbeides en menyplan for hver måned.

Den blir lagt under Våre Tilbud, Måltider/ Meny. Denne vil variere noe fra måned til måned.

 

Slik jobber vi på Aks Neptun:

 Til grunn for de pedagogiske planer ligger Rammeplanen for aktivitetsskolen og Oslo standarden for aktivitetsskolen. Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf

 

Elevene ved Neptun har individuelle planer, men felles ukesrytme for aktiviteter.

 

Hvordan få plass ved aks?

  • Du må søke for å få plass i Aktivitetsskolen. Søknadskjema finnes på
  • https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm 
  • Alle elever i første trinn, med skoleplass på Marienlyst, er garantert plass ved Marienlyst Aktivitetsskole.
  • Søknadsfristen er 1. april, men den er vanskelig å overholde pga. fritt skolevalg.

Dersom dere får plass ved Marienlyst etter 1. april ber vi dere sende inn søknad så raskt som mulig.

 

Oversikt over takster 2020

Inntekter

tom kr

228 042

tom kr

405 408

fra kr

405 409

Heltidsplass

686

1260

3212

Gratis kjernetid

246

450

1041

Deltidsplass

440

810

2171

Nye regler om halvdagsplass

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Søknader må mottas før 20. juni og før 1. desember. 

Vi som jobber på Neptun/ Spesialklassene

BASELEDER: Marie Krafft

kakra012@osloskolen.no

Ahmed

Trond

Mohamed O

Rajesh

Monika

Singh

Lars

Surraya

Fredrik

Berit

EDI

Sara