Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Illustrasjon SMU

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Skolemiljøutvalget ved Marienlyst skole består i dag av 7 personer. Det er to foresatte-representanter valgt fra FAU, det er to elevrepresentanter fra elevrådet, det er to representanter fra de ansatte ved skolen og det er en politisk representant.

Ved spørsmål om skolens skolemiljøutvalg kan disse rettes til assisterende rektor, Christine Bredsdorff Hotvedt.