Hovedseksjon

AKS på Marienlyst (MAKS)

Illustrasjon

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid. Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elevene skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på Aktivitetsskolen.

Søknadsfrist til Aktivitetsskolen for 1. trinn

Hovedopptaket til Aktivitetsskolen for elever på 1. trinn er 1. april. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved Aktivitetsskolen for hvert år.

Les mer om Aktivitetsskolen på Oslo kommunes sider

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart

Nye takster 2022

Oversikt kommunale takster 2022, inntektsgrenser fra og med 1.5.2022

 

Inntekter

tom kr 250 830

tom kr 445 920

fra kr 445 921

Heltidsplass

704

1 294

3 299

Gratis kjernetid

252

   462

1 069

Deltidsplass

452

   832

2 230

 

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass.

Det betales ikke for kost for gratis kjernetid.

 

Foresatte til barn på 1.-4.trinn skal ikke betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.-

IST Everyday er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.

Bruk av mobil,nettbrett og smartklokker på MAKS

Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.