AKS på Marienlyst (MAKS)

illustrasjon

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid. Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elevene skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på Aktivitetsskolen.

Søknadsfrist til Aktivitetsskolen for 1. trinn

Hovedopptaket til Aktivitetsskolen for elever på 1. trinn er 1. april. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved Aktivitetsskolen for hvert år.

Les mer om Aktivitetsskolen på Oslo kommunes sider

Nye inntektsgrenser 2018

Byrådets forslag til nye takster i Aktivitetsskolen, budsjettåret 2018

I budsjettforslaget for 2018 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,5% for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen. De foreslåtte takstene fra 1.1.2018, inkl. kost, er følgende:

Inntekter

< 210 681

< 374 544

> 374 544

Hel plass

624

1176

2998

Halv plass

411

756

2026

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.18. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

I vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Oslo kommune, § 17 Varsel om økt oppholdsbetaling, står følgende: Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers varsel.

Skolen bes om å varsle foresatte i Aktivitetsskolen angående ny foreslått oppholdsbetaling senest 15.11.2017. Det vil også bli informert på faktura for desember.

Budsjett for 2018 vedtas 13.12.17

Drawing of a city

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
Drawing of a city

Ny portal for foresatte

Her kan dere:

Forandre adresse, telefon og epost.

Forandre plass og si opp.

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Drawing of a city