AKS på Marienlyst (MAKS)

Illustrasjon

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid. Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elevene skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på Aktivitetsskolen.

Søknadsfrist til Aktivitetsskolen for 1. trinn

Hovedopptaket til Aktivitetsskolen for elever på 1. trinn er 1. april. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved Aktivitetsskolen for hvert år.

Les mer om Aktivitetsskolen på Oslo kommunes sider

Oversikt takster 2021

Her er byrådets forslag til takster 2021. De skulle ha kommet tidligere men byrådsavdelingen hadde regnet feil på laveste sats for heldagsplass.

 

Inntekter

tom kr 228 042

tom kr 405 408

fra kr 405 409

Heltidsplass

686

1260

3212

Gratis kjernetid

246

450

1041

Deltidsplass

440

810

2171

Informasjon mat servering på Maks

Forandringer av plass eller oppsigelse av plass på Marienlyst Aktivitetsskole

VIKTIG!

Skal du si opp eller forandre plassen på AKS må det  gjøres på:

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Oppsigelser MÅ være hos oss innen den 1. i hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter. 

(Eksempel: søker du før 1. mars blir plassen sagt opp 1. april) 

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Søknad om halvdagsplass tas derfor imot kun senest 1. desember og før 15. juni. (SENEST 1. juli)

Heldagsplass kan altså kun forandres til halvdagsplass fra 1. januar og 1. august. ( 2 ganger pr. år)

Det er IKKE nok å fylle ut halvdagsskjema å gi det til MAKS!

ALLE hendvendelser angående dette skal sendes til  annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Viktig informasjon om endring i tidspunkt av åpning og stenging på MAKS

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart

Bruk av mobil,nettbrett og smartklokker på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på skolesms eller sendes på mail til baseleder eller Aks-leder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.

Welcome to MAKS