AKS på Marienlyst (MAKS)

Illustrasjon

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid. Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elevene skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på Aktivitetsskolen.

Søknadsfrist til Aktivitetsskolen for 1. trinn

Hovedopptaket til Aktivitetsskolen for elever på 1. trinn er 1. april. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved Aktivitetsskolen for hvert år.

Les mer om Aktivitetsskolen på Oslo kommunes sider

Forandringer av plass eller oppsigelse av plass på Marienlyst Aktivitetsskole

VIKTIG!

Skal du si opp eller forandre plassen på AKS må det  gjøres på:

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Oppsigelser MÅ være hos oss innen den 1. i hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter. 

(Eksempel: søker du før 1. mars blir plassen sagt opp 1. april) 

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Søknad om halvdagsplass tas imot kun 1. desember og før 15. juni. Heldagsplass kan altså kun forandres til halvdagsplass fra 1. januar og 1. august. ( 2 ganger pr. år)

Det er IKKE nok å fylle ut halvdagsskjema å gi det til MAKS!

ALLE hendvendelser angående dette skal sendes til  annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Nye takster fra 2020

2020

Inntekter

tom kr 224 694

 

tom kr 399 456

 

fra kr 399 457

Heltidsplass

678

567

1245

1929

3174

Gratis kjernetid

242

203

445

584

1029

Deltidsplass

435

365

800

1345

2145

 

Kost er innberegnet i tallene her for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass.

Det betales ikke for kost for gratis kjernetid

Angående halvdagsplass

Søknad om halvdagsplass tas imot kun 1. desember og før 15. juni. Heldagsplass kan altså kun forandres til halvdagsplass fra 1. januar og 1. august. ( 2 ganger pr. år)

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart

Bruk av mobil,nettbrett og smartklokker på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på skolesms eller sendes på mail til baseleder eller Aks-leder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.

Welcome to MAKS