AKS på Marienlyst (MAKS)

Illustrasjon

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid. Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elevene skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på Aktivitetsskolen.

Søknadsfrist til Aktivitetsskolen for 1. trinn

Hovedopptaket til Aktivitetsskolen for elever på 1. trinn er 1. april. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved Aktivitetsskolen for hvert år.

Les mer om Aktivitetsskolen på Oslo kommunes sider

Nye inntektsgrenser 2018

Nye takster i Aktivitetsskolen, budsjettåret 2018

I budsjettforslaget for 2018 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,5% for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen. De foreslåtte takstene fra 1.1.2018, inkl. kost, er følgende:

Inntekter

< 210 681

< 374 544

> 374 544

Hel plass

624

1176

2998

Halv plass

411

756

2026

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.18. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

I vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Oslo kommune, § 17 Varsel om økt oppholdsbetaling, står følgende: Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers varsel.

Skolen bes om å varsle foresatte i Aktivitetsskolen angående ny foreslått oppholdsbetaling senest 15.11.2017. Det vil også bli informert på faktura for desember.

 

Drawing of a city

Påmelding til heldagsåpent Sommerferien 2018 MAKS. Siste frist er: fredag 15. juni!

Velg hvilke dager du tenker å benytte deg av heldagsåpent tilbudet, og huk av for om du skal benytte tilbudet eller ikke. Dette er for at vi skal få en bedre oversikt over hvor mange barn som kommer og hvor mange assistenter vi kan sende på ferie. Dere som ikke har svart kan ikke forvente å få benytte seg av plassen på MAKS, da vi bemanner utfra hvor mange påmeldinger vi har mottatt.

https://docs.google.com/forms/d/1oeCJ0CKxgdzq34l5hKfhxG5T4FSjq6qDj6nrmcRfZ50/viewform?edit_requested=true

Drawing of a city

Nye 1. klasser høsten 2018

Vi vil bare minne om at det må søkes om plass på Aktvitetsskolen selvom det iår blir gratis kjernetid. Mer om Gratis kjernetid kan du lese her på siden vår under <Aktivitetsskolen i Oslo>

Du kan søke om plass fortest mulig her: https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Drawing of a city

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
Drawing of a city

Bruk av mobil,nettbrett og smartklokker på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på skolesms eller sendes på mail til baseleder eller Aks-leder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.

Drawing of a city

Ny portal for foresatte

Her skal dere selv gå inn og forandre adresse, telefon og epost!

Samt forandre plass og si opp.

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Drawing of a city