Hovedseksjon

Oslo KFU

I Oslo ble KFU etablert i 1998. Oslo KFU drives av et styre. Dette samarbeider med et utvalg, bestående av valgte FAU-medlemmer fra skolegruppene i Oslo. Oslo KFU har også en 50 % administrativ sekretærstilling, hvor midlene til denne er bevilget av Oslo kommune.

Oslo KFU:  

 • er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i kommunen.
 • er et formelt og partipolitisk uavhengig organ.
 • er et organ som skal ivareta foreldrenes interesser i skole-hjemsamarbeidet.
 • har månedlige møter i styret og med utvalget.
 • samler FAUene i nærheten av din skole til skolegruppemøter to-tre ganger i året. Her diskuteres felles utfordringer, hva FAU-arbeid kan og bør innebære samt eventuelle lokale problemer.
 • har jevnlige møter med Byråd for oppvekst og utdanning i Oslo.
 • har regelmessige møter med direktøren for Utdanningsetaten (UDE) i Oslo.

Oslo har 140 grunnskoler og ca. 50.000 elever.

Saker som står høyt på agendaen til Oslo KFU er: 

 • Øke skolekunnskapene og engasjementet hos foreldre og foresatte.
 • Sørge for å vedlikeholde maillistene for FAU med den enkelte skole.
 • Jobbe for at Oslo KFU får en mer formell forankring og lønnet administrativ ressurs.
 • Få Oslo KFU inn på mailinglistene til Rådhuset og skoleadministrasjonen (informasjon og høringsskriv).
 • Fortsette med å påvirke politikere til å løfte skole opp på  den politiske agendaen, samt følge opp at løfter blir holdt slik at satsingen på skolen er reell.
 • Sette datoer for skolegruppemøter gjennom året. Gjennomføre kurs for FAU-medlemmer om høsten etter skolestart. 
 • Jobbe for å kartlegge foreldreengasjementet på den enkelte skole via Foreldreundelsøkelsen og egne spørreundersøkelser.

Det er ønskelig at KFU-ene får en formell forankring av virksomheten i lovverket. Departementet har foreløpig ikke gått inn for dette.

Les mer på Oslo KFUs hjemmeside