MAKS-avtale Marienlyst

Foresatte selv har ansvar for å gå inn på https://osloskolen.istasp.com/NO00302-pub/login.htm og forandre opplysninger som adresse, telefon og e-post.