Hovedseksjon

MAKS-avtale Marienlyst

Foresatte selv har ansvar for å gå inn på https://osloskolen.istasp.com/NO00302-pub/login.htm og forandre opplysninger som adresse, telefon og e-post.

Dette er halvdagsplass

Det kan bare søkes om halvdagsplass to ganger i året; før 1. desember og før 20. juni. Gjeldende da fra 1. januar og 1. august.

Ved gratis deltidsplass kan (1., 2. og 3. klasse)

  • barnet være på AKS 12 timer per uke, hvorav 2 er bundet til morgenåpning
  • barnet være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.
  • barnet være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager
  • AKS holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
  • du ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

Ved vanlig deltidsplass kan (4. klasse)

  • barnet kan være på Aktivitetsskolen 12 timer i uken, hvorav 2 er bundet til morgenåpning. Timene kan benyttes før og etter skoletid.
  • Skolen avgjør organiseringen.
  • AKS holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.