MAKS-avtale Marienlyst

Det er nå laget en digital versjon av MAKS-Avtalen for 2016-2017. Den er laget slik at foreldrene kan fylle den ut på PC/Mobil direkte i PDF'en (for at dette skal virke så må dere altså laste ned filen før den fylles ut) og trykke på en av knappene (1.,2.,3. eller 4. nederst slik at den blir sendt direkte til baseleders mail.

(hvert trinn har egen knapp)

MAKS-Avtalen 2016-2017.pdf