Hovedseksjon

Lån og leie av lokaler ved Marienlyst skole

Marienlyst skole er en av sju skoler som er med i Prosjekt Meråpen skole – et pilotprosjekt for utlån og utleie av skolen. 

Søknadsfrist 1. juni og 1. november  

Søknadsfristen for høstsemesteret eller for hele skoleåret er 1. juni. Søknadsfristen for vårsemesteret er 1. november. Låne- og leietakere som allerede har avtale om sesonglån/-leie ved skolen vil bli prioritert ved tildeling.

Du kan også søke om lån/leie av skolelokaler til enkeltstående arrangementer. 

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider