Base 2

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Det vil si at vi må ha søknad før 20. juni og før 1. desember. 

 

Baseleder for 2. klassebasen

Ola Johan Antonsen-Meløy

ola.antonsen-meloy@osloskolen.no 

Gratis kjernetid og takster 2021

Ved gratis deltidsplass kan

 • barnet være på AKS 12 timer per uke, hvorav 2 er bundet til morgenåpning.
 • barnet være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.
 • barnet være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager
 • AKS holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
 • du ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

 

Heltid med gratis kjernetid koster:

Inntekt over 425 617 kroner

 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 1041 kroner 

Inntekt fra 239 410  - 425 616 kroner

 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 450 kroner 

Inntekt til og med 239 409 kroner  

 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 245 kroner 

Base 2

Åpningstider:

 

Aktivitetsskolen har åpent hver skoledag fra kl. 07:30 og frem til undervisningen begynner. Denne tiden kaller vi "morgenåpning”. Når skolen begynner, stenger vi og åpner igjen ved skoleslutt. Vi stenger kl. 16:45 hver dag.

Elever som hentes av foresatte etter stengetid venter på de foresatte ved kryssebordet i spisesalen. Den som henter må da signere på at eleven ble hentet etter stengetid. Gjentatte sene hentinger vil føre til oppsigelse Aktivitetsskoleplassen.

Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jule- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

 

Måltider:

På Aktivitetsskolen serverer vi et mellommåltid hver dag. Vi har fokus på sunne og ernæringsrike måltider.

Det utarbeides menyplan hver 5 uke. Denne legges ut på hjemmesiden under våre tilbud, måltider/ meny

 

Slik jobber vi på 2. trinns AKS:

Vi har fokus på at elevene skal oppleve trygghet, trivsel og mestring. Vi har kompetente voksne som er motiverte og engasjerte.

Hver uke legger vi ut ukeplan på hjemmesiden. Disse planene har sin forankring i Rammeplanen for Aktivitetsskolen og Oslo standarden som dere kan lese mer om ved å klikke inn på lenken under. Vi tilbyr også flere morsomme og spennende kurs som barna kan melde seg på gjennom året her på AKS. Dette er kurs som de ansatte holder, og det koster ikke noe ekstra å være med på våre interne kurs. Elever som ikke ønsker å delta på kurs, har tilbud om aktiviteter som frilek, tegning, utetid og lesing. Vi er glade for at vi på Marienlyst Aktivitetsskole har tilgang på kunstgressbane, bibliotek, gymsal og svømmehall.

Til grunn for de pedagogiske planene ligger Rammeplanen for aktivitetsskolen og Oslo standarden for aktivitetsskolen. Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf

 

 Hvordan få plass ved AKS?

 • Du må søke for å få plass i Aktivitetsskolen. Søknadskjema finnes på

 • https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm 

 • Dersom dere får plass ved Marienlyst etter 1. april ber vi dere sende inn søknad så raskt som mulig.

 • Elevene beholder plassen til og med 4. klasse hvis dere ikke selv går inn på ovennevnte side og søker om endringer. 

 

Bruk av mobil, nettbrett og Smartklokker på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på mail til baseleder eller Aks-leder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.