Hva gjør elevrådet?

  • Jobber for fellesinteressene til elevene på skolen og for å skape et godt lærings- og skolemiljø.
  • Representerer elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer over skolen. Rektor skal høre på elevrådet og kan gjerne spørre elevrådet om råd for å gjøre skolen bedre.