Hovedseksjon

Elevrådet

utrinn

Elevråd ung. trinn:

Rad 1:

Rad 2:

Hva har vi gjort dette halvåret?

Etter flere år med korona er elevrådet ved Marienlyst tilbake for fullt. I løpet av dette halvåret har vi bla. arrangert dødballturnering for elevene, gjennomført gratis lunsj/frokost for elevene flere ganger, gjennomført OD etter mange år uten, i tillegg til å pynte skolen når vi bla. feiret Halloween og jul, samtidig som ballkomiteen er godt i gang med planleggingen av ball. Elevrådet er også sterkere tilbake, mer aktive enn noen gang, og gjør en god jobb som representanter for klassene sine. I forbindelse med elevundersøkelsen på skolen har også elevkonferansen blitt gjennomført; en konferanse for elever der de lærer om aktuelle temaer og begreper som man kommer tilbake til under undersøkelsen.

 

Hva jobber vi med nå?

De siste ukene har vi jobbet med bla. forslag til driftsstyrets budsjett for 2023, samt å legge frem vårt eget budsjett. I tillegg jobber vi med å svare på en kritikk av elevrådet til skoleavisa skrevet av medier og kommunikasjon på 8. trinn, som vi håper blir med i neste utgave av avisen.

Den kommende tiden skal vi i samarbeid med FAU også få gjennomført en temakveld om rus, for å informere elever om hva det er og konsekvensene det kan få. Vi skal også stille på flere store arrangementer, som vi håper noen fra elevrådet ønsker å være med på.

 

Har du en sak på hjertet? 

Kontakt:

Vigdis Ersvik (sosialpedagogisk rådgiver barnetrinn): vigdis.ersvik@osloskolen.no

Annichen Hveding: (sosialpedagogisk rådgiver ungdomstrinn): annichen.hveding@osloskolen.no

Eller:

Assisterende rektor Christine Bredsdorff Hotvedt: christine.hotvedt@osloskolen.no  eller rektor Knut Erik Brændvang: knuteb0709@osloskolen.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Hva gjør elevrådet?

  • Jobber for fellesinteressene til elevene på skolen og for å skape et godt lærings- og skolemiljø.
  • Representerer elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer over skolen. Rektor skal høre på elevrådet og kan gjerne spørre elevrådet om råd for å gjøre skolen bedre.