Hovedseksjon

Permisjonsreglement og søknadsskjema

Glade skoleelever, illustrasjon

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter.

Oslostandard for behandling av permisjon

Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær.                                      

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune. Rundskriv om permisjon i Osloskolen kan lastes ned og leses i sin helhet under. 

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut det digitale skjemaet på Oslo kommunes nettsider og trykk "send inn" (logg deg inn med MinID)
  2. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.

Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe.