FAU

Illustrasjon FAU

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Det blir avholdt foreldremøte i alle i alle klasser , der valg av FAU-representant vil være et viktig punkt på agendaen. Det er viktig for skolen å ha engasjerte og aktive foresatte i FAU. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det  er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget.

Det vil bli avholdt ca. ti FAU-møter årlig, det er viktig at en representant fra hver klasse stiller på disse møtene.

FAU ved Marienlyst skole har delt seg inn i ulike arbeidsgrupper. Disse gruppene er

  1. Trafikk og sikkerhet
  2. Miljø og trivsel
  3. Kommunikasjon
  4. Pedagogikk og strategi

Nåværende leder for FAU ved Marienlyst skole er Drago Bergholt.

Viktige oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med elevrådet, SMU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

(www.fug.no)

Drawing of a city

Vaktlister for Morgenfuglene (ligger ikke listen her,  er den ikke levert inn)

Drawing of a city

FAU leder og nestleder

Leder:

Drago Bergholt

bergholt@gmail.com

Nestleder:

Tarjei Skirbekk

skirbekk@hotmail.com

 

1 Vedtekter for FAU ved Marienlyst skole.pdf

Drawing of a city

FAU medlemmer etter klasse

Her er hele skolens FAU medlemmer:

Drawing of a city