FAU

Illustrasjon FAU

Det blir avholdt foreldremøte i alle i alle klasser , der valg av FAU-representant vil være et viktig punkt på agendaen. Det er viktig for skolen å ha engasjerte og aktive foresatte i FAU. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det  er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget.

 

Det vil bli avholdt ca. ti FAU-møter årlig, det er viktig at en representant fra hver klasse stiller på disse møtene.

 

FAU ved Marienlyst skole har delt seg inn i ulike arbeidsgrupper. Disse gruppene er

1. Trafikk og sikkerhet

2. Miljø og trivsel

3. Kommunikasjon

4. Pedagogikk og strategi

 

Nåværende leder for FAU ved Marienlyst skole er Hege Brun Hansen.

Viktige oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med elevrådet, SMU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

(www.fug.no)

Drawing of a city

FAU leder og nestleder

Leder:

Drago Bergholt

bergholt@gmail.com

Nestleder:

Tarjei Skirbekk

skirbekk@hotmail.com

 

Drawing of a city

FAU medlemmer etter klasse

Her er hele skolens FAU medlemmer:

FAU medlemmer 2016 2017.docx

Desverre ikke helt oppdatert enda :-)

Drawing of a city