Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Skolens sosialpedagogiske rådgiver kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.

Ungdomstrinnet: Sosialpedagogisk rådgiver Synnøve Ringstrøm, tlf. 46958093.

Barnetrinnet: Sosialpedagogisk rådgiver Vigdis Ersvik, tlf. 94 83 15 58 og Hanne Baakind Olsen, tlf: 91779625.

Skolen har også en utdannings- og yrkesrådgiver som kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke.

Utdannings- og yrkesrådgiver: Jonas Aaen Lie, tlf. 92233912.