Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Skolens sosialpedagogiske rådgiver kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.

Ungdomstrinnet: Sosialpedagogisk rådgiver Annichen Hveding, tlf. 99446509.

Barnetrinnet: Sosialpedagogisk rådgiver Vigdis Ersvik, tlf. 94 83 15 58.

Skolen har også en utdannings- og yrkesrådgiver som kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke.

Utdannings- og yrkesrådgiver: Anne Brita Barstad, tlf. 99690010

Informasjon om videregående opplæring fra Marienlyst skole