Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Skolens sosialpedagogiske rådgiver kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.

 

Ungdomstrinnet: Sosialpedagogisk rådgiver Annichen Hveding 46 95 80 93.

Barnetrinnet: Sosiallærer Vigdis Ersvik 94 83 15 58. 

Skolen har også en utdannings- og yrkesrådgiver som kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke.

Utdannings- og yrkesrådgiver Anne Brita Barstad 99 69 00 10.