Logoped

illustrasjonsbilde

Telefon: 917 50 643
Epost: sofie.osterberg@ude.oslo.kommune.no

Hvem er logopeden her for?

Logopedi kan være aktuelt for personer med stemmevansker, taleflytvansker (stamming, løpsk tale), språkvansker (inkludert lese- og skrivevansker), uttalevansker, og spise- og svelgevansker. Vanskene kan være medfødte, eller ha tilkommet på bakgrunn av sykdom eller skade som har oppstått i løpet av livet - såkalt erhvervede vansker.