Hovedseksjon

Logoped

illustrasjonsbilde

Logopeden jobber primært med disse områdene:

- Taleflytvansker

- Stamming og løpsk tale

- Artikulasjonsvansker

- Stemmevansker

I tillegg bistår logopeden skolen med utredning av spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi). For å bli utredet av PPT må foresatte ta kontakt med skolen som eventuelt henviser videre.