Åpningstider

 

informasjon om endrede åpne-stengetider MAKS.pdf

Aktivitetskolen har åpent hver skoledag fra kl. 07:30 og frem til undervisningen begynner. Denne tiden kaller vi "morgenåpning", og vi bruker samme lokalene til alle trinn. Når skolen begynner, stenger vi.

Vi åpner igjen ved skoledagens slutt. Aktivitetsskolen stenger hver dag kl. 16:45. Med unntak av Neptun som stenger 16:15 p.g.a. skoletransporten. Det er viktig at de foresatte har hentet barna innen kl. 16.45!

På skolens fridager har vi heldagsåpent fra kl. 07:30 til kl. 16:45 (med unntak av Neptun som stenger 16:15).

Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jule- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned, da er det også betalingsfritt..

Åpningstider

informasjon om endrede åpne-stengetider MAKS.pdf

 

Henting etter stengetid

Elever som hentes av foresatte etter stengetid venter på de foresatte ved kryssebordet i spisesalen. Den som henter må da signere på at eleven ble hentet etter stengetid. Gjentatte sene hentinger vil føre til oppsigelse Aktivitetsskoleplassen.