Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetskolen har åpent hver skoledag fra kl. 07:30 og frem til undervisningen begynner. Denne tiden kaller vi "morgenåpning", og vi bruker samme lokalene til alle trinn. Når skolen begynner, stenger vi.

Vi åpner igjen ved skoledagens slutt. Aktivitetsskolen stenger hver dag kl. 16:45. Med unntak av Neptun som stenger 16:15 p.g.a. skoletransporten. Det er viktig at de foresatte har hentet barna innen kl. 16.45!

På skolens fridager har vi heldagsåpent fra kl. 07:30 til kl. 16:45 (med unntak av Neptun som stenger 16:15).

Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jule- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned, da er det også betalingsfritt..