Hovedseksjon

Kontakt AKS

Telefon til MAKS 

Base 1 og Base 2: 948  71 561

Base 3 og Base 4: 948 46 205

Avdelingsleder AKS

Astrid Ceesay 

astrid.ceesay@osloskolen.no

Koordinator AKS

Mette Iversen

mette.iversen@osloskolen.no 

Forespørsler om inn- og utmelding, endring av MAKS plass samt alle spørsmål om oppholdsbetalingen rettes til: 

Line Brodahl

line.brodahl@osloskolen.no

Baseleder 1. klasse:

Semiha Dana

semiha.dana@osloskolen.no 

Baseleder 2. klasse:

Henriette Lerstad

henriette.lerstad@osloskolen.no

Baseleder 3. klasse:

Mikael Lien Stene

mikael.stene@osloskolen.no

Baseleder 4. klasse:

Anna Grigoryan

anna.grigoryan@osloskolen.no 

Skal du si opp eller forandre plassen på AKS må det gjøres på:

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm 

Oppsigelser MÅ være hos oss innen den 1. i hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter. 

(Eksempel: søker du før 1. mars blir plassen sagt opp 1. april) 

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Søknad om halvdagsplass tas derfor imot kun senest 1. desember og før 15. juni (SENEST 1. juli).

Heldagsplass kan altså kun forandres til halvdagsplass fra 1. januar og 1. august (2 ganger pr. år).

Det er IKKE nok å fylle ut halvdagsskjema å gi det til MAKS!

 

 

 

Skjemaer AKS