Kontakt AKS

illustrasjon jul

Telefon til MAKS: 

1. etasje: 22 93 24 55
2. etasje 22 93 24 52

 

Teletopia:

Send sms til 417 16 112
til MAKS er koden: MLY AKS og så meldingen

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen:

Nina Hansen

nina.hansen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22 93 24 50
telefon: 22 93 24 63

Forespørsler om inn- og utmelding, endring av MAKS plass samt alle spørsmål om oppholdsbetalingen rettes til Anne Fredrikke Haugen.

Alle forandringer må mottas før den 1. hver måned og blir da gjeldende fra den 1., måneden etter.

annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no

telefon direkte: 22 93 24 53 (mellom 8-11)

 

Inspektør S-klassen + Neptun

Cecilie Hem 

cecilie.hem@ude.oslo.kommune.no

 

Baseleder 1. klasse:

Mette Iversen

mette.iversen@osloskolen.no

Baseleder 2. klasse:

Jonas Uvsløkk

joula004@osloskolen.no

Baseleder 3. og 4. klasse:

Carl André Johansson

carl.johansson@osloskolen.no

Sms til Aktivitetsskolen

Teletopia har nummer :

41 71 61 12

Oppskrift på SMS til Aktivitetsskolen er: (eksempel)

MLY AKS Per er syk. med vennlig hilsen Anne

VIKTIG Å HUSKE BEGGE KODEORD!! :-)

Drawing of a city

OBS OBS OBS Oppsigelser og andre forandringer av plassen på MAKS

Minner om at alt av oppsigelser og forandringer av plassen på MAKS må være levert innen den 1. i hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter.

Forandring av tid eller oppsigelser skal søkes om på HER: https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Det er altså IKKE nok å fylle ut halvdagsskjema å gi det til MAKS!

ALLE hendvendelser angående dette skal sendes til annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city