Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo

Telefon til MAKS: 

1. etasje: 22 93 24 55
2. etasje 22 93 24 52

Teletopia:

Send sms til 417 16 112
til MAKS er koden: MLY AKS og så meldingen

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen:

Lidia Rahmanina
lidia.rahmanina@ude.oslo.kommune.no
telefon: 22 93 24 63

Forspørsler om inn- og utmelding, endring av MAKS plass samt alle spørsmål om oppholdsbetalingen rettes til sekretær Anne Fredrikke Haugen. Alle forandringer må mottas før den 1. hver måned og blir da gjeldende fra den 1., måneden etter.

Koordinator for Neptun:

Nina Hansen
nina.hansen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22 93 24 50

Baseleder 1. klasse:

Mette Iversen
mette.iversen@osloskolen.no

Baseleder 2. klasse:

Jonas Uvsløkk
joula004@osloskolen.no

Baseleder 3. og 4. klasse:

Cath S. Villesvik
cavia004@osloskolen.no

Fra august:

Carl André Johansson
carl.johansson@osloskolen.no

Sms til Aktivitetsskolen

Teletopia har nummer :

41 71 61 12

Oppskrift på SMS til Aktivitetsskolen er: (eksempel)

MLY AKS Per er syk. med vennlig hilsen Anne

VIKTIG Å HUSKE BEGGE KODEORD!! :-)

Drawing of a city

PLASS PÅ AKTIVITETSSKOLEN

Det er fortsatt veldig mange som enda ikke har søkt plass på Aktivitetsskolen.

Minner derfor på at det er lurt å søke NÅ! :-)

lenke til elektroniskskjema:

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/byd/byd209?execution=e2s1

papirskjema:

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/131822/Innhold/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/S%C3%B8knad%20om%20plass%20Aktivitetsskolen.pdf

Drawing of a city

Nye Inntektsgrenser 2017

 

Byrådets forslag til nye takster i Aktivitetsskolen, budsjettåret 2017.

 

I budsjettforslaget for 2017 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning

på 2,6 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

 

Inntekter

Inntil kr 208 305

Inntil kr 370 320

Over kr 370 320

100% plass

624

1146

2922

Gratis kjernetid

223

409

947

50% plass

401

737

1975

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2017. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

Drawing of a city