Kontakt AKS

SkoleSMS (Teletopia):

Send sms til 417 16 112
Koden til Aktivitetsskolen er: MLY AKS og så meldingen

Meldinger leses av baseleder på formiddagen og av "kryssebordet" på ettermiddagen.

Telefon til MAKS (kun i nødstilfelle):

1. etasje: 22 93 24 55
2. etasje 22 93 24 52

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen og Neptun

Nina Hansen Løvaas
nina.hansen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22 93 24 50

Forespørsler om inn- og utmelding, endring av MAKS plass samt alle spørsmål om oppholdsbetalingen rettes til: 

 

Anne Fredrikke Sinding Haugen.

annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no  

Telefon direkte: 469 39 725 (mellom 8 og 10:00)

Oppsigelser/forandring av plass må mottas før den 1. hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter. 

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Søknad om halvdagsplass tas imot kun 1. desember og før 15. juni. Heldagsplass kan altså kun forandres fra 1. januar og 1. august. ( 2 ganger pr. år)

 

 

Baseleder Neptun: 

Kari Marie Krafft

kari.krafft@osloskolen.no

Baseleder 1. klasse:

Mette Iversen
mette.iversen@osloskolen.no

Baseleder 2. klasse:

Kristina Richardsen
krria007@osloskolen.no  

Baseleder 3. klasse:

Jonas Uvsløkk

joula004@osloskolen.no

Baseleder 4. klasse:

Carl André Johansson

cajoa014@osloskolen.no 

 

Oppsigelse/forandringer av plass på Aktivitetsskolen

Skal du si opp eller forandre plassen på AKS må det gjøres på:

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm 

Oppsigelser MÅ være hos oss innen den 1. i hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter. 

(Eksempel: søker du før 1. mars blir plassen sagt opp 1. april) 

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Søknad om halvdagsplass tas derfor imot kun senest 1. desember og før 15. juni. (SENEST 1. juli)

Heldagsplass kan altså kun forandres til halvdagsplass fra 1. januar og 1. august. ( 2 ganger pr. år)

Det er IKKE nok å fylle ut halvdagsskjema å gi det til MAKS!

ALLE hendvendelser angående dette skal sendes til annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no

Sms til Aktivitetsskolen

Teletopia har tlf.nummer: 41 71 61 12

Oppskrift på SMS til Aktivitetsskolen er: (eksempel)

MLY AKS Per er borte fra AKS idag. med vennlig hilsen Anne

VIKTIG Å HUSKE BEGGE KODEORD!! :-)