Kontakt AKS

Illustrasjon

SkoleSMS (Teletopia):

Send sms til 417 16 112
Koden til Aktivitetsskolen er: MLY AKS og så meldingen

Meldinger leses av baseleder på formiddagen og av "kryssebordet" på ettermiddagen.

Telefon til MAKS (kun i nødstilfelle):

1. etasje: 22 93 24 55
2. etasje 22 93 24 52

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen:

Nina Hansen Løvaas
nina.hansen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22 93 24 50
telefon: 22 93 24 63

Forespørsler om inn- og utmelding, endring av MAKS plass samt alle spørsmål om oppholdsbetalingen rettes til Anne Fredrikke Sinding Haugen.

Alle forandringer må mottas før den 1. hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter. 

Anne Fredrikke Sinding Haugen
annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no
Telefon direkte: 469 39 725 (mellom 8-11)

Inspektør S-klassen + Neptun

Cecilie Hem
cecilie.hem@ude.oslo.kommune.no

Baseleder Neptun: 

Kari Marie Krafft

kari.krafft@osloskolen.no

Baseleder 1. klasse

Mette Iversen
mette.iversen@osloskolen.no

Baseleder 2. klasse

Siri Merethe Skar

siska035@osloskolen.no

Baseleder 3. og 4. klasse

Jonas Uvsløkk
joula004@osloskolen.no

 

Kompetansekart MAKS Personalet 2018-2019.pdf 

Oppsigelse/forrandringer av plass på Aktivitetsskolen.

Skal du si opp eller forrandre plassen på AKS må det heretter gjøres på:

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Oppsigelser/ forrandring av plass type MÅ være hos oss innen den 1. i hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter. 

(Eksempel: søker du før 1. mars blir plassen sagt opp/forrandret 1. april) 

Det er altså IKKE nok å fylle ut halvdagsskjema å gi det til MAKS!

ALLE hendvendelser angående dette skal sendes til annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city

Sms til Aktivitetsskolen

Teletopia har nummer :

41 71 61 12

Oppskrift på SMS til Aktivitetsskolen er: (eksempel)

MLY AKS Per er syk. med vennlig hilsen Anne

VIKTIG Å HUSKE BEGGE KODEORD!! :-)

Drawing of a city