Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo
 

Kontaktinformasjon

Skolens sentralbord: 22 93 24 50

Telefon til MAKS, 1. etage: 22 93 24 55 og 2. etage 22 93 24 52

Teletopia:

Send sms til 417 16 112

til MAKS er koden: MLY AKS og så meldingen

 

 

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen: Lidia Rahmanina:

lidia.rahmanina@ude.oslo.kommune.no

telefon: 22 93 24 63

 

Forspørsler om inn- og utmelding, endring av MAKS plass samt alle spørsmål om oppholdsbetalingen rettes til sekretær Anne Fredrikke Haugen

Alle forandringer må mottas før den 1. hver måned og blir da gjeldenede fra den 1. måneden etter.

annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no

telefon: 22 93 24 73

 

Koordinator for Neptun: Nina Hansen

nina.hansen@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 22 93 24 50

 

Baseleder 1. klasse

Mette Iversen

mette.iversen@osloskolen.no

 

Baseleder 2. klasse:

Jonas Uvsløkk

joula004@osloskolen.no

  

Baseleder 3. og 4. klasse:

Cath S. Villesvik

cavia004@osloskolen.no

 

 

 

 

Nye Inntektsgrenser 2017

 

Byrådets forslag til nye takster i Aktivitetsskolen, budsjettåret 2017.

 

I budsjettforslaget for 2017 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning

på 2,6 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

 

Inntekter

Inntil kr 208 305

Inntil kr 370 320

Over kr 370 320

100% plass

624

1146

2922

Gratis kjernetid

223

409

947

50% plass

401

737

1975

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2017. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

Drawing of a city

Sms til Aktivitetsskolen

Teletopia har nummer :

41 71 61 12

Oppskrift på SMS til Maks er: (eksempel)

MLY AKS Per er syk. med vennlig hilsen Anne

Drawing of a city