Kontakt AKS

Illustrasjon

Telefon til MAKS: 

1. etasje: 22 93 24 55
2. etasje 22 93 24 52

Teletopia:

Send sms til 417 16 112
til MAKS er koden: MLY AKS og så meldingen

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen:

Nina Hansen
nina.hansen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22 93 24 50
telefon: 22 93 24 63

Forespørsler om inn- og utmelding, endring av MAKS plass samt alle spørsmål om oppholdsbetalingen rettes til Anne Fredrikke Haugen.

Alle forandringer må mottas før den 1. hver måned og blir da gjeldende fra den 1., måneden etter.

annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no

telefon direkte: 22 93 24 53 (mellom 8-11)

 

Inspektør S-klassen + Neptun


Cecilie Hem
cecilie.hem@ude.oslo.kommune.no

 

Baseleder 1. klasse:

Mette Iversen
mette.iversen@osloskolen.no

Baseleder 2. klasse:

Jonas Uvsløkk
joula004@osloskolen.no

Baseleder 3. og 4. klasse:

Carl André Johansson

carl.johansson@osloskolen.no

Sms til Aktivitetsskolen

Teletopia har nummer :

41 71 61 12

Oppskrift på SMS til Aktivitetsskolen er: (eksempel)

MLY AKS Per er syk. med vennlig hilsen Anne

VIKTIG Å HUSKE BEGGE KODEORD!! :-)

Drawing of a city

Oppsigelser og andre forandringer av plassen på MAKS

Minner om at alt av oppsigelser og forandringer av plassen på MAKS må være levert innen den 1. i hver måned og blir da gjeldende fra den 1. måneden etter. ALLE henvendelser om dette skal sendes til:

annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city

Nye Inntektsgrenser 2017

 

Byrådets forslag til nye takster i Aktivitetsskolen, budsjettåret 2017.

 

I budsjettforslaget for 2017 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning

på 2,6 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

 

Inntekter

Inntil kr 210 681

Inntil kr 374 544

Over kr 374 544

100% plass

624

1146

2922

Gratis kjernetid

223

409

947

50% plass

401

737

1975

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2017. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.

Drawing of a city