Hovedseksjon

Eksamen våren 2023

Plan for skriftlig eksamen våren 2023: 

Kunngjøring av trekk fredag 12. mai 2023, kl. 09.00

Mandag 22. mai: Matematikk 10. trinn

Mandag 22. mai: Forberedelsesdag Engelsk 10. trinn

Tirsdag 23. mai: Engelsk 10. trinn

Tirsdag 23. mai: Forberedelsesdag Norsk hovedmål og sidemål 10. trinn

Onsdag 24. mai: Norsk hovedmål 10. trinn

Torsdag 25. mai: Norsk sidemål 10. trinn

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen:
I tillegg til skriftlig eksamen skal elever på 10. trinn i grunnskolen også trekkes ut til én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Kunngjøring av trekk for muntlig eksamen 2023:
Onsdag 7. juni: Eksamensdag 9. juni (forberedelsesdag 8. juni)
Fredag 9. juni: Eksamensdag 13. juni (forberedelsesdag 12. juni)

 

NB! Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal ha kun en eksamensdag i norsk hovedmål. Ordningen tredde i kraft  våren 2022.