Hovedseksjon

Eksamen våren 2024

Plan for skriftlig og muntlig eksamen for 10. trinn våren 2024: 

Kunngjøring av trekk tirsdag 7. mai 2024, kl. 09.00

Mandag 13. mai: Forberedelsesdag Engelsk

Tirsdag 14. mai: Eksamen engelsk

Tirsdag 14. mai: Forberedelsesdag norsk hovedmål og sidemål

Onsdag 15. mai: Eksamen norsk hovedmål

Torsdag 16. mai: Eksamen norsk sidemål

Tirsdag 21. mai: Eksamen matematikk

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen:
I tillegg til skriftlig eksamen skal elever på 10. trinn i grunnskolen også trekkes ut til én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Kunngjøring av trekk for muntlig eksamen 2024:
Onsdag 12. juni: Eksamensdag14. juni (forberedelsesdag 13. juni)
Fredag14. juni: Eksamensdag 18. juni (forberedelsesdag 17. juni)

 

NB! Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal ha kun en eksamensdag i norsk hovedmål. Ordningen tredde i kraft våren 2022.