Hovedseksjon

Telefon til Tilsynsvakten 16.00–22.00 på hverdager

Hvis noe skjer på skolen mellom kl. 16.00 og 22.00 må dere kontakte tilsynsvakten på telefon 971 20 260 .

Kontakte lærer via Skolemelding

Skolemelding er en meldings-app for Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Med Skolemelding kan foresatte og eldre elever få informasjon fra skolen "rett i lomma". 

Foresatte kan kontakte lærere på e-mail, men elevfravær skal meldes inn via meldingsappen eller ved å logge seg inn i Skoleplattformen. Les mer om hvordan du bruker Skolemelding og laster ned appen i linken under. 

Les mer om Skolemelding