Hovedseksjon

Tilvalgsfag

Konsekvenser for videregående skole

Det er viktig å være klar over at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene for elever som velger studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring.

Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Elevene har fellesfaget i to eller tre år, avhengig av fagvalget i ungdomsskolen.

Elever som har fullført fremmedspråk i ungdomsskolen kan enten fortsette med samme språk på nivå 2 eller begynne på et annet fremmedspråk på nivå 1. I begge tilfeller har eleven faget i to år.

Elever som ikke har fullført fremmedspråk (hatt språklig fordypning) på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Konsekvensen blir da at eleven bare kan velge to programfag i stedet for tre på Vg3.

 

Les mer om tilvalgsfag å Udirs hjemmesider.  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/fremmedsprak/