Hovedseksjon

Skoleskyss

Illustrasjonsbilde

Transport/ taxi til og fra skolen og AKS
 

Skolenes transportutgifter dekkes av Utdanningsetaten i hht. gjeldende avtaler for elevtransport. Dette omfatter:

  • Transport av elever og eventuelle ledsagere mellom bostedsadresse og skole/ aktivitetsskole på skolens virkedager.
  • Eventuelle vedtak om skyss til og fra aktivitetsskolen på skolens fridager - hjemlet i sosialtjenesteloven eller andre lover som bydelene forvalter – skal fattes av bydelene som før.

 

Transport i skoleferien:

Brev 29.7.2008 fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning (jfr. vedlegg) fastslår følgende ansvarsfordeling:

  • Vedtakom skyss til og fra aktivitetsskolen i skolenes åpningstider fattes med hjemmel i opplæringsloven. Slike vedtak er det Utdanningsetaten som skal fatte.

 

Avtalen om elevtransport omfatter ikke:

  • Transport av elever og eventuell ledsager mellom bostedsadresse og aktivitetsskole på skolens fridager og i ferier
  • Utdanningsetaten dekker ikke utgifter til denne transporten.

Det fremgår at ordningen med skyss til og fra aktivitetsskolen på skolens fridager er bydelenes og foresattes ansvar. Vi presiserer derfor at all transport i feriene heretter er foreldrenes ansvar. Med dette mener vi at vi ikke dekker utgifter for ledsager og at foreldrene har ansvaret for at eleven kommer til og fra Aktivitetsskolen selv.

 

Avbestilling av transport ved sykdom:                                                                    

Dersom barnet er sykt må dere som foreldre/foresatte avbestille kjøring hos Oslo Taxi og samtidig gi beskjed til skolen på 481 53 303  

 

Avbestilling hos Oslo Taxi gjøres på følgende måte:

Ring 02323 - tast så 3 for skolekjøring - tast så 1 for elevtransport.

Dere kan også sende mail til skoletransport@oslotaxi.no

Navnet på barnet, ID nummeret og skolen må oppgis.

VIKTIG!

Det fremgår at ordningen med skyss til og fra aktivitetsskolen på skolens fridager er bydelenes og foresattes ansvar. Vi presiserer derfor at all transport i feriene er foreldrenes ansvar.