Hovedseksjon

Klage på karakterer

Standpunktkarakter

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren publisert i IST. 
Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din.

Dersom du likevel bestemmer deg for å klage:

  • skal klagen sendes skriftlig til rektor ved skolen din på e-postadressen: postmottak@osloskolen.no  NB: I emnefeltet i e-posten må dere skrive skolens navn og klage på standpunktkarakter.
  • må klager underskrive klagen
  • må det stå i klagen hva du vil klage på

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Klage på standpunktkarakter - Eksamen og elevvurdering - Oslo kommune

Eksamenskarakter

Skriftlig eksamen
Dersom kandidaten ønsker å klage på eksamenkarakteren, må dette gjøres innen 10 dager etter at man fikk karakteren.

Hvem kan klage?

  • Elever
  • Foreldre/foresatte 

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Ny eventuell karakter etter klage på skrifltig eksamen vil kunne få innvirkning på opptak til videregående skole. 

Muntlig eksamen  

Ved muntlig eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. 

Klage på eksamenskarakter - Eksamen - Oslo kommune