Hovedseksjon

Klage på karakterer

Standpunktkarakter

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren publisert i IST. 
Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din.

Dersom du likevel bestemmer deg for å klage:

  • skal klagen sendes skriftlig til rektor ved skolen din på e-postadressen: postmottak@osloskolen.no  NB: I emnefeltet i e-posten må dere skrive skolens navn og klage på standpunktkarakter.
  • må klager underskrive klagen
  • må det stå i klagen hva du vil klage på

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Behandlingstiden hos Statsforvalteren er lang, så svar på en klage på standpunktkarakter vil ikke komme tidsnok til å ha innvirkning på opptak til videregående skole. Dette gjelder kun for standpunktkarakterer på 10. trinn.

Mer om klage på standpunktkarakter finner du på Oslo kommunes nettsider

Eksamenskarakter

Skriftlig eksamen (avlyst)
Dersom kandidaten ønsker å klage på eksamenkarakteren, må dette gjøres innen 10 dager etter at man fikk karakteren.

Hvem kan klage?

  • Elever
  • Foreldre/foresatte 

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Ny eventuell karakter etter klage på skrifltig eksamen vil kunne få innvirkning på opptak til videregående skole. 

Muntlig eksamen (avlyst) 

Ved muntlig eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. 

Mer om klage på eksamenkarakterer finner du på Utdanningsdirektoratet.no.