Hovedseksjon

Vår profil

marienlyst skole

Skolen er idyllisk plassert ved Marienlystparken, rett ved siden av NRK, ikke langt fra Majorstuen. Gjennom sin gode plassering har skolen både et lokalt og et urbant preg. 

Med visjonen "Én skole, felles innsats, gode resultater" har vi på Marienlyst skole satt oss ambisiøse mål, og vi liker at vi er på vei mot dem. 

Vi er en av Oslos største grunnskoler med alle trinn og spesialklasser for elever med funksjonsvansker. Skolen har fokus på å skape et felles verdigrunnlag, der elevene opplever et trygt miljø med respekt for alle.

Vi benytter oss av strukturerte og forpliktende samarbeidsformer for å møte de faglige utfordringene hos enkelteleven. Vi har stort fokus på å involvere elevene i både eget og andres læringsarbeid.

Marienlyst skole oppnår gode resultater. Dette skyldes både høyt utdannet personale, engasjerte foreldre og ivrige elever.