Vår profil.

1

Med visjonen en skole, felles innsats, gode resultater, har vi på Marienlyst skole satt oss ambisiøse mål, og vi liker at vi er på vei mot dem. 

Vi er Oslos største grunnskole med alle trinn, egne mottaksklasser for nyankomne elever og egne spesialklasser for elever med funksjonsvansker. Skolen har fokus på å skape et felles verdigrunnlag, der elevene opplever et trygt miljø med respekt for alle.

Vi benytter oss av strukturerte og forpliktende samarbeidsformer for å møte de faglige utfordringene hos enkelteleven, og vi har stort fokus på å involvere elevene i både eget og andres læringsarbeid. Marienlyst skole oppnår gode resultater, noe som både skyldes høyt utdannet personale, engasjerte foreldre og ivrige elever.