Hovedseksjon

Overgang til videregående skole

Hva gjøres for å forberede elevene best mulig til å velge riktig?

 

Mange valgI faget utdanningsvalg skal elevene få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg slik at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. De lærer strukturen i videregående skole (vgs) og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene.  Elevene har utdanningsvalg alle tre årene på ungdomsskolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årshjul for 10. trinn – overgangen til videregående skole

  • September: Møte for foresatte og elever med informasjon om videregående skole
  • September/Oktober: Gruppeveiledning med rådgiver
  • Oktober/november: Kurs i utdanningsprogram (dagsbesøk vgs)
  • November: Utdannings- og yrkesmesse
  • Januar: «Åpen dag» på videregående skoler
  • Januar: Klassevis opplæring i å søke videregående skole på vigo.no
  • Februar: Elevene søker klassevis sammen med rådgiver. Rådgiver leser igjennom og godkjenner hver søknad.
  • 1. mars: Ordinær søknadsfrist.
  • Juli: Melding om inntak.
  • I tillegg får alle elever tilbud om samtale med rådgiver

 

Videregående skole

 

Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Utdannings- og yrkesrådgivingen har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv. (Fra opplæringsloven § 22-3. Utdannings- og yrkesrådgiving)