Ledelse og ansatte

Store skolegård vendt mot Majorstuen


Rektor
Knut Erik Brændvang 
Knut.Erik.Braendvang@ude.oslo.kommune.no
95965906


Assisterende rektor 9-10.trinn og velkomstklassen
Berat Haklaj
Berat.haklaj@ude.oslo.kommune.no
94816849


Assisterende rektor 7-8.trinn
Silje Ween
silje.ween@ude.oslo.kommune.no
94835276


Avdelingsleder
Berit Arnesen
berit.arnesen@ude.oslo.kommune.no
94805244


Inspektør 4-6.trinn 
Sofie Børnich Rustad
sofie.bornich.rustad@ude.oslo.kommune.no
99589881


Inspektør 1-3.trinn
Monica Dagstad
monica.dagstad@ude.oslo.kommune.no
92050772


Avdelingsleder med ansvar for spesialundervisning
Eirin Ringbye
eirin.beate.ringsbye@ude.oslo.kommune.no
tlf: 46952986


Leder Marienlyst AKS og Neptun 
Nina Hansen Løvaas
Nina.hansen@ude.oslo.kommune.no
22 93 24 50/63


Inspektør S-klassen og M-klassen 
Cecilie Hem
Cecilie.hem@ude.oslo.kommune.no
94827253

Sosiallærer barnetrinn
Vigdis Ersvik
Vigdis.Ersvik@ude.oslo.kommune.no
94831558


Sosiallærer ungdomstrinn
Annichen Hveding
Annichen.hveding@ude.oslo.kommune.no
46958093


Rådgiver
Anne Brita Nærum Barstad
AnneBrita.NaerumBarstad@ude.oslo.kommune.no
99690010


Administrasjonsleder
Bettina Wutzke
Bettina.wutzke@ude.oslo.kommune.no
91635860


Sekretær (resepsjonen)
Anne Lyngstad
Anne.lyngstad@ude.oslo.kommune.no
94804577 


Konsulent
Dipali Tilekar
Dipali.Tilekar@ude.oslo.kommune.no
91003567 


Konsulent
Line Brodahl
Line.Brodahl@ude.oslo.kommune.no
46817809

 

Sekretær for Aktivitetsskolen
Anne Fredrikke Sinding Haugen
Annefredrikke.haugen@ude.oslo.kommune.no
46939725

 

 

IKT-ansvarlig 

Daniel Westgård Johansen
daniew1804@osloskolen.no
92851141

IKT-lærling 

Erik Nilsen
ernia011@osloskolen.no
48190133

 

Tilsynsvakt fra kl. 16–22 på hverdager
971 20 260

Kontaklærere 1.trinn

Anita Berg 1A
tlf: 46 83 00 22

Cathrine Sørbøe Villesvik 1B
tlf: 48991603

Hilde Baldersheim 1C
tlf: 46879733

Kontaktlærere 2.trinn

Jorunn Karlsen 2A
tlf: 46 95 84 53

Martine K. Hagen 2B

Ida Weel Skram 2C
tlf: 91130798

Kaja Vaagen 2C
tlf: 90 26 93 84

Kontaktlærere 3.trinn

Guro Trøbråten 3A
tlf: 90214039

Helene Syversen 3B
tlf: 91137386

Kathinka Vimme Solhoff 3C
tlf: 91131685

Kontaktlærere 4.trinn

Stian Syversen 4A
tlf: 47231860

Helene Tverdal 4B
tlf: 90 25 14 73

Regine Gilbert 4C
tlf: 46 91 16 92

Kontaktlærere 5.trinn

Hildegunn Danbolt 5A
tlf: 46 86 25 64

Åsmund Stålem 5B
tlf: 91133036

Camilla Beigi 5C
tlf: 46903691

Kontaktlærere 6.trinn

Nina Owren 6A
tlf: 47788078

Ingrid Sanderød 6A
tlf:47788096

Anine Sjølie 6B
tlf: 91132647

Anne Stine Thon 6C
tlf: 46932318

 

Kontaktlærere 7.trinn

Erika Barstad Akselsen 7A
tlf: 45877527

Dag Rune Kolsrud 7B
tlf: 46958643

Linn Therese Eckhoff 7C
tlf: 46874638

 

Kontaktlærere 8.trinn

Hege Danielsen   8A
tlf: 46847617

Jonas Lindheim Karlsmyr 8B

Heidi Grinderud 8B og 8C
tlf: 46954149

Borghild Rønning 8C
tlf: 94137756

Karen G. Stene 8D og 8E
tlf: 47788102

Sigmund Drangfeldt 8D og 8E
tlf: 46 85 41 46

Ida Skillingstad Livik 8D og 8E
tlf: 46841618

Lars Petter Sjuve 8F
tlf: 91 13 10 96

Oda Ihle 8F og 8G
tlf: 94130484

Ingrid Handeland 8G
tlf: 47788108

 

 

Kontaktlærere 9.trinn

Elise Tørring 9A og 9B
tlf: 90276294

Arve Haugland 9A og 9B
tlf: 46939726

Anette Edvardsen 9A og 9B
tlf: 46 88 79 18

Endre M. Sæland 9C
tlf: 94137214

Jonas Lie 9D og 9E
tlf: 91 12 94 53

Gitte Helene Brunstad 9D og 9E
tlf: 46957367

Inger Marie Johansen  9D og 9E
tlf: 46 95 34 19

Kontaktlærere 10.trinn

Sigmund Solhjell 10A
tlf: 97062208

Mariann Oksrød Hansen 10A og 10B
tlf: 46917894

Cathrine Melcher 10B
tlf: 94134867

Egil Dahl 10C
tlf: 46860593

Nikoline Bromander 10D
tlf: 46832830

Stina Worren 10D og 10E
tlf: 91129753

John Atle Christensen 10E
tlf: 46845193

Kontaktlærere velkomstklassen

Sidsel Engan
tlf: 46 88 76 19

Erik Sund-Mathisen
tlf: 91 13 18 26

Kontaktlærere spesialgruppene

Fredrik Anderson S1, Morten Galåsen S1, Anders Aalerud S1

Cornelia Tilrem S2, Anja Fallander S2, Tone Mogen S2

Ingunn Kjærstad S3, Mette Guldberg S3,

Vilde Krosshavn S3, Hanne Paulsen S3

Kristin B. Grimsrud,  S4 Vitalyos Kalentics S4, Anne Helene Ladstein S4

Iva Kisic S5, Hanne Løwe S5