Søknad om skoleplass

Søknadskjema fylles ut og sendes til skolens postmottak, enten via mail eller post. Skjemaet kan også leveres i vår resepsjon. E-postadressen til vårt postmottak er postmottak@ude.oslo.kommune.no. Husk å skrive Marienlyst skole i emnefeltet. 

Du vil motta et svar fra skolen så fort søknaden er behandlet.