Hovedseksjon

Rusforebyggende arbeid

Marienlyst skole har en lokal plan for rusforebyggende arbeid, og samarbeider tett med foresatte, elevene og bydelen i arbeidet. Skolens plan bygger på, veileder rusforebyggende arbeid, som er utarbeidet av Oslo kommune i samarbeid med KORUS Oslo.

Veilederen ligger her.