Hovedseksjon

Fem prinsipper for god matematikkundervisning

Marienlyst skole har som målsetning å ha en felles basis for matematikkundervisningen for alle elever på alle trinn. Vår praksis skal være helhetlig og utviklingsorientert for elevene, slik at de gjennom hele skoleløpet utvikler en grunnleggende forståelse og dybdekompetanse i matematikkfaget.

På ungdomstrinnet får elever som er spesielt dyktige i faget mulighet til å forsere utdanningsløpet. Vi har fem grunnprinsipper som skal følge elevene i grunnskoleløpet.

De fem prinsippene for Marienlyst skole er:

  • Helhetlig planlegging: kunnskapsmål, organisering og trådmodellen.
  • Motiverte og undrende elever: Problemløsing og rom for prøving og feiling.
  • Samtaler: Læringspartner, lærer-elev, lærer-lærer.
  • Samarbeid: lærer-lærer, lærer-elev, grupper og læringspartnere, skole-hjem.
  • Faglig tett oppfølging: Tidlig og jevnlig kartlegging, fremovermeldinger, og god relasjon lærer-elev.


Vi baserer matematikkundervisningen på forskningen til Kilpatric og hans trådmodell.