Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i Reglement for driftsstyrene i Osloskolen.

Hovedoppgavene er å ha ansvar for å:

  • behandle og vedta årsplan
  • behandle og vedta budsjett
  • behandle saker delegert fra direktøren
  • utarbeide og vedta strategisk plan
  • føre overordnet tilsyn med virksomheten
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser og resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering og utvikling