Driftsstyret

møte

Driftstyrets viktigste oppgaver

Driftstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet for driftstyrene. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • behandle og vedta årsplan
  • behandle og vedta budsjett
  • behandle saker delegert fra direktøren
  • utarbeide og vedta strategi og årsplan, herunder "pedagogisk profil"
  • føre overordnet tilsyn med virksomheten
  • behandler resultatene fra brukerundersøkelser og resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering og utvikling
Drawing of a city