Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i Reglement for driftsstyrene i Osloskolen.

Hovedoppgavene er å ha ansvar for å:

  • behandle og vedta årsplan
  • behandle og vedta budsjett
  • behandle saker delegert fra direktøren
  • utarbeide og vedta strategisk plan
  • føre overordnet tilsyn med virksomheten
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser og resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering og utvikling

Driftstyrets medlemmer

 

 

Faste representanter:

Vararepresentanter:

Jorunn Flydal (Leder)

Hege Wold

(1. Vara foreldre)

Marianne Pheiff

(medlem foreldre)

 (2. Vara foreldre)

Linn T. Eckholdt (Medlem   ansatt)

Egil Dahl (1.Vara ansatt)

Anette   Edvardsen (Medlem ansatt)

Anne Christine Kroepelien (1.vara bydel)

Solveig Kjølsund  (Medlem bydel)

Runar Kjellstad Nygaard (2. Vara bydel)

Stig Olai Kapskarmo

(Medlem bydel)

Martine Taura Vevatne (3.vara bydel)

Hanna Dahl Ullmann

Boe (Medlem elev)

 

Nora Husevåg Kuvås

(Medlem elev)

 

Sekretariat:

 

Knut Erik Brændvang rektor

 
 

Berit Arnesen assisterende rektor