Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i Reglement for driftsstyrene i Osloskolen.

Hovedoppgavene er å ha ansvar for å:

  • behandle og vedta årsplan
  • behandle og vedta budsjett
  • behandle saker delegert fra direktøren
  • utarbeide og vedta strategisk plan
  • føre overordnet tilsyn med virksomheten
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser og resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering og utvikling

Driftstyrets medlemmer

 

 

Faste representanter:

Vararepresentanter:

Jorunn Flydal (Leder)

Hege Wold

(1. Vara foreldre)

Marianne Pheiff

(medlem foreldre)

 (2. Vara foreldre)

Egil Dahl (medlem ansatt) Arve Haugland (1.vara ansatt)

Ida Weel Skaram

(medlem ansatt)

Linn Therese Eckholt (2. vara ansatt) 

Solveig Kjølsund  (Medlem bydel)

Runar Kjellstad Nygaard (2. Vara bydel)

Stig Olai Kapskarmo

(Medlem bydel)

Mats Tony Birkelund (Medlem bydel)

Abigail McNaull (Medlem elev)

Ragnhild Hom Løwgren (1.vara bydel)

Ingeborg Korsvoll Nordtvedt 

(Medlem elev)

Hilde Vestrheim (2.vara bydel) Mikkel Storm Glomstein (3.vara bydel)

Sekretariat:

 

Knut Erik Brændvang rektor

 
 

Berit Arnesen assisterende rektor