Skolehelsetjenesten

Helsesøsters arbeidsredskap

Skolehelsetjenesten ved  Marienlyst skole

 

Helsesøster 

 Navn:               Cecilie Vanberg Stangeland 

 Har ansvar for 1. - 7. trinn.

 Tilstede:          mandag /onsdag /torsdag /fredag  09.00 – 15.00

 Tlf:                    kontor: 22 93 24 64

 

                          Mobil: 902 18 319 

 mail:                 cecilievanberg.stangeland@bsh.oslo.kommune.no

 

 Navn:               Ingrid Ramsøy

 Har ansvar for 8. - 10. trinn, S og M klassene og Mottaksklassen

 Tilstede:          mandag /onsdag /torsdag /fredag  09.00 – 15.00

 Tlf:                    kontor: 22 93 24 59

 

                           Mobil: 98265310 

mail:                 ingrid.ramsoy@bsh.oslo.kommune.no

 

 Fysioterapeut

 

Navn:               Ingrid Bjørge Sydengen

 

 Tilstede:      ved behov

 Tlf:

                          mobil: 90364519

 mail:                 ingrid.sydengen@bsh.oslo.kommune.no

 

 

 

Ergoterapeut

 

Navn:           Siv-Hege Madsø

 Tilstede:       ved behov

 Tlf:                902 72 286

 mail:            siv-hege.madso@bsh.oslo.kommune.no

 

  

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

 

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

 

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

 

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesøster som er tilstede på skolen faste dager. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Fysioterapeut som er tilstede ved behov. Skolelege og ergoterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesøster.

 

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

 

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

 

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).