Skolehelsetjenesten

Helsesøsters arbeidsredskap

Skolehelsetjenesten ved  Marienlyst skole: 

 

Helsesykepleier: 

Cecilie Vanberg Stangeland
Har ansvar for 1.–7. trinn og S-klassene
Tilstede: Mandag /onsdag /torsdag /fredag kl. 08.30–15.30
Tlf: 902 18 319 
E-post: cecilievanberg.stangeland@bsh.oslo.kommune.no

Helsesykepleier: 

Ingrid Ramsøy
Har ansvar for 8.–10. trinn og velkomstklasen
Tilstede: Mandag /onsdag /torsdag /fredag kl. 08.30–15.30
Tlf: 982 65 310 
E-post: ingrid.ramsoy@bsh.oslo.kommune.no

Elevterapaut

Kristina Pettersen

Tilstede: torsdag og fredag for 5.-10.trinn.

E-post: kristina.pettersen@bsh.oslo.kommune.no

Henvisning til elevterapeut via helsesykepleier.

Fysioterapeut

Ingrid Bjørge Sydengen
Tilstede: Ved behov
Tlf: 903 64 519
E-post: ingrid.sydengen@bsh.oslo.kommune.no

Ergoterapeut

Siv-Hege Madsø
Tilstede: Ved behov
Tlf: 902 72 286
E-post: siv-hege.madso@bsh.oslo.kommune.no

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier som er tilstede på skolen faste dager. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Fysioterapeut er tilstede ved behov. Ergoterapeut er tilknyttet tjenesten. Bydel St.Hanshaugen har ansatt elevterapeuter som et supplement i skolehelsetjenesten. Der helsesykepleier ser at elevens plager er av slik kompleksitet eller varighet kan helsesykepleier samarbeide / henvise til elevterapeut.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).