Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesøsters arbeidsredskap

Skolehelsetjenesten ved Marienlyst skole: 

 

Helsesykepleier barnetrinn: 

Åse Marie Worren
Ansvar for 1A-7A + 1C-3C + S-klassene: 1, 2 og 3
Tilstede: Mandag /onsdag /torsdag /fredag kl. 09.00–15.00
Tlf: 45 73 27 97
E-post: asemarie.worren@bsh.oslo.kommune.no

Rakel Brattli Agaze
Ansvar for: 1B-7B + 4C-7C + S-klassene: 4 og 5.
Tilstede: Mandag/onsdag/torsdag/fredag kl. 09.00-15.00
Tlf: 45 73 27 95
E-post: rakelbrattli.agaze@bsh.oslo.kommune.no

Helsesykepleier ungdomstrinn: 

Ingrid Ramsøy
Har ansvar for 8.–10. trinn og velkomstklasen
Tilstede: Mandag /onsdag /torsdag /fredag kl. 08.30–15.30
Tlf: 982 65 310 
E-post: ingrid.ramsoy@bsh.oslo.kommune.no

Fysioterapeut

Ingrid Bjørge Sydengen
Tilstede: Ved behov
Tlf: 903 64 519
E-post: ingrid.sydengen@bsh.oslo.kommune.no

Ergoterapeut

Siv-Hege Madsø
Tilstede: Ved behov
Tlf: 902 72 286
E-post: siv-hege.madso@bsh.oslo.kommune.no

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

  • Logg deg inn på helsenorge.no
  • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
  • Klikk på helsekontakter
  • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
  • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Helsedirektoratet, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier som er tilstede på skolen faste dager. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Fysioterapeut er tilstede ved behov. Ergoterapeut er tilknyttet tjenesten.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).