Base 1

Here is the information for our new first graders in english

 Information Booklet.pdf

 

Link til omvisning på skolen med Carl André på Youtube :-) 

https://youtu.be/_Rin2CscoaM 

 

Og program for uke 32 og 33:

Uke 32 oppstart (2).pdf

Uke 33 oppstart.pdf

Vi som jobber på 1. klassebasen

Baseleder: Mette  Iversen

mette.iversen@osloskolen.no 

Camilla

Erik

Simon

Anders

Mukaina

Nargis 

Daniel

Irma

Jonas V.G

Kompetansekart 2019-2020.pdf

Nye takster fra 2020

Nye takster fra 2020

Inntekter

tom kr 224 694

 

tom kr 399 456

 

fra kr 399 457

Heltidsplass

678

567

1245

1929

3174

Gratis kjernetid

242

203

445

584

1029

Deltidsplass

435

365

800

1345

2145

 

Kost er innberegnet i tallene her for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass.

Det betales ikke for kost for gratis kjernetid

Base 1

Åpningstider:

Aktivitetsskolen har åpent hver skoledag fra kl. 07:30 og frem til undervisningen begynner. Denne tiden kaller vi ”morgenåpning”. Når skolen begynner, stenger vi og åpner igjen ved skoleslutt. Vi stenger kl. 16:45 hver dag.

Elever som hentes av foresatte etter stengetid venter på de foresatte ved kryssebordet i spisesalen. Den som henter må da signere på at eleven ble hentet etter stengetid. Gjentatte sene hentinger vil føre til oppsigelse Aktivitetsskoleplassen

Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jule- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

 

Måltider:

På Aktivitetsskolen serverer vi et mellommåltid hver dag. Vi har fokus på sunne og ernæringsrike måltider. Det utarbeides menyplan hver 5.uke. Denne legges ut på hjemmesiden under våre tilbud, måltider/ meny.

 

 Slik jobber vi på 1. trinns AKS:

Vi jobber for å gjøre overgangen fra barnehage-skole så god som mulig. Vi legger derfor vekt på at barna skal oppleve trygghet, trivsel og mestring. Vi har kompetente voksne som er motiverte og engasjerte.

Hver uke legger vi ut ukeplan på hjemmesiden. Disse planene har sin forankring i Rammeplanen for Aktivitetsskolen og Oslo standarden som dere kan lese mer om ved å klikke inn på lenken under. Vi tilbyr også flere morsomme og spennende kurs som barna kan melde seg på gjennom året her på AKS. Dette er kurs som de ansatte holder, og det koster ikke noe ekstra å være med på våre interne kurs. Elever som ikke ønsker å delta på kurs, har tilbud om aktiviteter som frilek, tegning, utetid og lesing. Vi er glade for at vi på Marienlyst Aktivitetsskole har tilgang på kunstgressbane, bibliotek, gymsal og svømmehall.

Til grunn for de pedagogiske planene ligger Rammeplanen for aktivitetsskolen og Oslo standarden for aktivitetsskolen. Les mer her:  https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf

 

Hvordan få plass ved aks?

  • Du må søke for å få plass i Aktivitetsskolen. Søknadskjema finnes på

  • https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm 

  • Alle elever i første trinn, med skoleplass på Marienlyst, er garantert plass ved Marienlyst Aktivitetsskole.

  • Søknadsfristen er 1. april, men den er vanskelig å overholde pga. fritt skolevalg.

  •  Dersom dere får plass ved Marienlyst etter 1. april ber vi dere sende inn søknad så raskt som mulig. 
  • Elevene beholder plassen til og med 4. klasse hvis dere ikke selv går inn på ovennevnte side og søker om endringer. 

Dette er gratis kjernetid:

Eleven kan være på Aks hver dag etter skoletid

inntil 12 timer per uke, hvorav 2 er bundet til morgenåpning.

2 hele dager per uke i skolens ferier (utenom juli da er AKS stengt)

På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

Man har ikke anledning til å kjøpe ekstra tid.

 

Mat servering på AKS

Vi minner om at maten vi serverer på MAKS er ment som et lite mellommåltid, så opplever du at det blir lite mat kan de være lurt å ha en ekstra matpakke i sekken.

Bruk av mobil, nettbrett og Smartklokke på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på skolesms eller sendes på mail til baseleder eller Aks-leder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.