Hovedseksjon

Base 1

Link til omvisning på skolen med Carl André på Youtube :-) 

https://youtu.be/_Rin2CscoaM 

 

Baseleder for 1. klassebasen

Oversikt takster 2022

Dette er gratis deltidsplass

Ved gratis deltidsplass kan

 • Eleven kan være på AKS 12 timer per uke, hvorav 2 er bundet til morgenåpning.
 • Eleven kan være 2 dager per uke i skolens ferier. Påmelding sendes ut via IST Home.
 • Eleven kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager
 • AKS holder stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.

 

Heltid med gratis kjernetid koster:

Inntekt over 445 921 kroner

 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 1 069 kroner 

Inntekt fra 250 831  - 445 920 kroner

 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 462 kroner 

Inntekt til og med 250 830 kroner  

 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 252 kroner 

Har man heltidsplass kan man være på AKS alle skolens feriedager og både morgen åpning og ettermiddag på vanlige dager.

Base 1

Åpningstider:

 

Aktivitetsskolen har åpent hver skoledag fra kl. 07:30 og frem til undervisningen begynner. Denne tiden kaller vi ”morgenåpning”. Når skolen begynner, stenger vi og åpner igjen ved skoleslutt. Vi stenger kl. 16:45 hver dag.

Elever som hentes av foresatte etter stengetid venter på de foresatte ved kryssebordet i spisesalen. Den som henter må da signere på at eleven ble hentet etter stengetid. Gjentatte sene hentinger vil føre til oppsigelse Aktivitetsskoleplassen

Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jule- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

 

Måltider:

På Aktivitetsskolen serverer vi et mellommåltid hver dag. Vi har fokus på sunne og ernæringsrike måltider. Det utarbeides menyplan hver 5.uke. Denne legges ut på hjemmesiden under våre tilbud, måltider/ meny.

 

 Slik jobber vi på 1. trinns AKS:

Vi jobber for å gjøre overgangen fra barnehage-skole så god som mulig. Vi legger derfor vekt på at barna skal oppleve trygghet, trivsel og mestring. Vi har kompetente voksne som er motiverte og engasjerte.

Hver uke legger vi ut ukeplan på hjemmesiden. Disse planene har sin forankring i Rammeplanen for Aktivitetsskolen og Oslo standarden som dere kan lese mer om ved å klikke inn på lenken under. Vi tilbyr også flere morsomme og spennende kurs som barna kan melde seg på gjennom året her på AKS. Dette er kurs som de ansatte holder, og det koster ikke noe ekstra å være med på våre interne kurs. Elever som ikke ønsker å delta på kurs, har tilbud om aktiviteter som frilek, tegning, utetid og lesing. Vi er glade for at vi på Marienlyst Aktivitetsskole har tilgang på kunstgressbane, bibliotek, gymsal og svømmehall.

Til grunn for de pedagogiske planene ligger Rammeplanen for aktivitetsskolen og Oslo standarden for aktivitetsskolen. Les mer her:  https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf

 

Hvordan få plass ved aks?

 • Du må søke for å få plass i Aktivitetsskolen. Søknadskjema finnes på

 • https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm 

 • Alle elever i første trinn, med skoleplass på Marienlyst, er garantert plass ved Marienlyst Aktivitetsskole.

 • Søknadsfristen er 1. april, men den er vanskelig å overholde pga. fritt skolevalg.

 •  Dersom dere får plass ved Marienlyst etter 1. april ber vi dere sende inn søknad så raskt som mulig. 
 • Elevene beholder plassen til og med 4. klasse hvis dere ikke selv går inn på ovennevnte side og søker om endringer. 

Bruk av mobil, nettbrett og Smartklokke på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks sendes på mail til baseleder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.