Strategisk plan

Skolens strategiske plan angir områder vi har ekstra fokus på på Marienlyt. Planen er rullerende. Selv om vi utarbeider ny plan årlig, vil en del fokusområder og tiltak opprettholdes. Planen er førende for hvilke felles pedagogiske og sosiale tiltak vi gjennomfører.

Marienlyst skoles visjon – "Én skole – felles innsats – gode resultater" skal gjennomsyre planen. På Marienlyst har vi, og skal vi ha, store ambisjoner på elevenes vegne og skolens vegne. Vi skal ha en felles kultur for trivsel og læring, som gjennomsyrer alt arbeid på skolen. Gjennom profesjonalitet, samarbeid, fellesskap og læringstrykk skal vi gi våre elever en god og fornuftig progresjon gjennom hele det 10-årige skoleløpet. Elever som forlater Marienlyst skole skal ha en svært solid faglig og sosial plattform, som gjør dem solid rustet til å møte og mestre livet etter grunnskolen.

 Strategisk plan angir de viktigste hovedområdene i dette arbeidet. 

Presentasjonsplan 2018.pdf