Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Skolens profil
Med visjonen "Én skole, felles innsats, gode resultater", har vi på Marienlyst skole satt oss ambisiøse mål, og vi liker at vi er på vei mot dem. Vi er Oslos største grunnskole med alle trinn og egne spesialklasser for elever med særlige behov. Skolen har fokus på å skape et felles verdigrunnlag der elevene opplever et trygt
miljø med respekt for alle. Vi har store ambisjoner på elevenes vegne og på egne vegne. Vi benytter oss av strukturerte og forpliktende samarbeidsformer for å møte de faglige og sosiale utfordringene hos enkelteleven, og vi involverer elevene i både eget og andres læringsarbeid. Samarbeidslæring og fellesskapende didaktikk er sentrale elementer i undervisningen.
Marienlyst skole oppnår gode resultater, noe som skyldes høyt utdannet personale, engasjerte foreldre og ivrige elever.
De siste skoleårene har vært preget av pandemi, noe vi fortsatt merker. I 2023 vil Marienlyst skole fortsatt rette oppmerksomheten mot resosialiserende tiltak for elevene og reetableringen av et profesjonelt læringsfellesskap i kontinuerlig utvikling mot felles mål. Medvirkning fra alle aktører skal ligge til grunn i disse prosessene.