Base 4

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Det vil si at vi må ha søknad før 20. juni og før 1. desember. 

Baseleder for 4. klassebasen

Anna Grigoryan

anna.grigoryan@osloskolen.no 

 

Vanlig deltidsplass (3. og 4. klasse)

Ved vanlig deltidsplass kan 

  • barnet kan være på Aktivitetsskolen 12 timer i uken, hvorav 2 er bundet til morgenåpning. Timene kan benyttes før og etter skoletid.
  • Skolen avgjør organiseringen.
  • du søke om å kjøpe utvidet tid (f.eks i forbindelse med ferier, men dette må tas direkte med skolen)
  • AKS holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.

Oversikt takster 2021

Inntekt over 425 617 kroner før skatt

  • Heltidsplass: 3212 kroner i måneden
  • Deltidsplass: 2171 kroner i måneden. 

 

Inntekt fra 239 410 til 425 616 kroner før skatt

  • Heltidsplass: 1260 kroner i måneden
  • Deltidsplass: 810 kroner i måneden. 

 

Inntekt til og med 239 409 kroner før skatt

  • Heltidsplass: 685 kroner i måneden
  • Deltidsplass: 440 kroner i måneden. 

4. klasse basen

Bruk av mobil, nettbrett og Smartklokker på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på mail til baseleder eller Aks-leder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.