Base 4

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Det vil si at vi må ha søknad før 20. juni og før 1. desember. 

 

 

Vi som jobber på 4. klassebasen

Baseleder Carl André Johansson

cajoa014@osloskolen.no 

Jega 4A

Youssef 4B

Mukaina 4C

Elisabet 4C

 

Oversikt takster 2020

Inntekter

tom kr

228 042

tom kr

405 408

fra kr

405 409

Heltidsplass

686

1260

3212

Gratis kjernetid

246

450

1041

Deltidsplass

440

810

2171

4. klasse basen

Bruk av mobil, nettbrett og Smartklokker på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på skolesms eller sendes på mail til baseleder eller Aks-leder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.