Hovedseksjon

Base 4

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Det vil si at vi må ha søknad før 20. juni og før 1. desember. 

Åpningstider:

Aktivitetsskolen har åpent hver skoledag fra kl. 07:30 og frem til undervisningen begynner. Denne tiden kaller vi ”morgenåpning”. Når skolen begynner, stenger vi og åpner igjen ved skoleslutt. Vi stenger kl. 16:45 hver dag.

Henting etter stengetid: Elever som hentes av foresatte etter stengetid venter på de foresatte ved kryssebordet i spisesalen. Den som henter må da signere på at eleven ble hentet etter stengetid. 

Gjentatte sene hentinger vil føre til oppsigelse Aktivitetsskoleplassen.

Skolefritidsordningen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jule- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned, som dessuten er betalingsfri måned.

Måltider:
På Aktivitetsskolen serverer vi et mellommåltid hver dag. Vi har fokus på sunne og ernæringsrike måltider. Det utarbeides menyplan hver 5. uke. Denne legges ut på hjemmesiden under ´Våre tilbud, Måltider/Meny´
Slik jobber vi på 3.-4 trinns AKS:
Vi legger vekt på at barna skal oppleve trygghet, trivsel og mestring. Vi har kompetente voksne som er motiverte og engasjerte.
Vi tilbyr også flere morsomme og spennende kurs som barna kan melde seg på gjennom året her på AKS. Dette er kurs som de ansatte driver, og det koster ikke noe ekstra å være med på våre interne kurs. Vi er glade for at vi på Marienlyst Aktivitetsskole har tilgang på kunstgressbane, bibliotek, gymsal og svømmehall. Elevenes medbestemmelsesrett er med på å forme innholdet. Vi har blant annet spill, tegning, matlaging og datatid. Vi vil også reise på egne turer, både spontane og planlagte.
Til grunn for de pedagogiske planene ligger Rammeplanen for aktivitetsskolen og Oslo standarden for aktivitetsskolen. Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf

Hvordan få plass ved AKS?
• Du må søke for å få plass i Aktivitetsskolen. Søknadskjema finnes på
• https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm
• Dersom dere får plass ved Marienlyst etter 1. april ber vi dere sende inn søknad så raskt som mulig.
• Elevene beholder plassen til og med 4. klasse hvis dere ikke selv går inn på ovennevnte side og søker om endringer.

Baseleder for 4. klassebasen

Vanlig deltidsplass (4. klasse)

 

Dette er gratis deltidsplass

Ved gratis deltidsplass kan

  • Eleven kan være på AKS 12 timer per uke, hvorav 2 er bundet til morgenåpning.
  • Eleven kan være 2 dager per uke i skolens ferier. Påmelding sendes ut via IST Home.
  • Eleven kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager
  • AKS holder stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.

 

Heltid med gratis kjernetid koster:

Inntekt over 445 921 kroner

  • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 1 069 kroner 

Inntekt fra 250 831  - 445 920 kroner

  • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 462 kroner 

Inntekt til og med 250 830 kroner  

  • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 252 kroner 

Har man heltidsplass kan man være på AKS alle skolens feriedager og både morgen åpning og ettermiddag på vanlige dager.

Oversikt takster 2021

Oversikt kommunale takster 2022, inntektsgrenser fra og med 1.5.2022

 

Inntekter

tom kr 250 830

tom kr 445 920

fra kr 445 921

Heltidsplass

704

1 294

3 299

       

Deltidsplass

452

   832

2 230

 

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass.

 

 

Foresatte til barn på 1.-4.trinn skal ikke betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.-

IST Everyday er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.

Bruk av mobil, nettbrett og Smartklokker på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på mail til baseleder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.