Base 4

I henhold til de nye vedtektene (mai 2018) er det kun lov å endre opphold til deltidsplass to ganger i året, 1.januar og 1.august.  Ref. vedtektene §7.

Det vil si at vi må ha søknad før 20. juni og før 1. desember. 

 

 

Vi som jobber på 4. klassebasen

Baseleder Carl André Johansson

cajoa014@osloskolen.no 

Jega 4A

Youssef 4B

Mukaina 4C

Elisabet 4C

 

4. klasse basen

Oversikt takster 2020

Inntekter

tom kr 228 042

tom kr 405 408

fom kr 405 409

Heltidsplass

678

1245

3174

Gratis kjernetid

242

445

1029

Deltidsplass

435

800

2145

Bruk av mobil, nettbrett og Smartklokker på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på skolesms eller sendes på mail til baseleder eller Aks-leder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.