Hovedseksjon

Førskoledager for skolestartere høsten 2024

Barn ligger på gulvet og tegner.

Velkommen til Marienlyst skole 4. og 5. juni fra kl. 09.00-12.00. Hver enkelt skolestarter har fått skriv med informasjon om hvilken dag de skal møte.

Vi skal gjøre mye spennende og morsomt disse dagene. Skolestarterne skal få tegne, skrive, høre på eventyr og leke. De skal også selvsagt få møte de andre nye 1. klassingene, og spise sammen med dem. Vi på skolen ordner mat og drikke.

Vi møtes ved flaggstangen i skolegården kl. 09.00. Etter en liten felles samling, blir skolestarterne invitert inn i klasserommene. Mens de er der, skal foresatte få informasjon om skolen. Vi vil blant annet fortelle om hvordan undervisningen er lagt opp i 1. klasse, hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte. Foresatte vil også få informasjon om Aktivitetsskolen.

Det starter ca. 80 barn på Marienlyst skole i august. Elevene vil bli delt i tre klasser, og ha klasserom i 1. etasje. 

Se forøvrig informasjon mottatt i eget skriv. Ta kontakt med skolen dersom dere har spørsmål.

Vi gleder oss masse til å møte elever og foresatte disse dagene. Velkommen!