Hovedseksjon

Elevbedrift

elevbedrift

Elevbedrift er et program i regi av Ungt entreprenørskap. Elevene utvikler elevbedrifter med utgangspunkt i egne interesser og får erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. De får gjennom arbeidet erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. I løpet av uken har vi sett kreative, glade og arbeidsomme elever som har utviklet morsomme og nyttige ideer. Arbeidet ble avsluttet med en finale i skolens aula hvor utvalgte bedrifter konkurrerte om fire plasser i Fylkesmesterskapet som skal foregå på Sentralen i slutten av mars.