Hovedseksjon

Verdens miljødag

En grønn og hvit planet

"Verdens miljødag" skal markeres på alle trinn og i alle klasser onsdag 5. juni. Se de ulike trinnenes timeplaner for mer spesifikk informasjon om hvordan trinnet skal markere dagen.