Hovedseksjon

Utvidet nettfilter

En bærbar datamaskin på et flisgulv

I Osloskolen er nettfilter standard for alle elever fra 1. til 10. trinn. Nettfilteret skal blokkere for skadelig innhold og gjelder både på skolen og i hjemmet. Elevene kan ikke skru det av selv.

Utdanningsetaten støtter seg på anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet (Udir) om å skjerme barn og unge fra alvorlig skadelig innhold på nett:

«Skildringer i bildeprogram som kan virke sterkt følelsesmessig opprivende eller sterkt kognitivt forstyrrende for mindreåriges velbefinnende, særlig nærgående skildringer av kjønnslig aktivitet, grov vold og annen svært forstyrrende eller skremmende tematikk."

Udir anbefaler skoleeiere å bruke nettfilter for elever på 1.–4. trinn. Utdanningsetaten har valgt å utvide nettfilter til også å gjelde for elever på 5.–10. trinn. Filteret er strengere for de yngste elevene. En oversikt over hvilke kategorier som blir filtrert bort, finner du nederst i denne nyhetssaken.

Alvorlig skadelig innhold
Det nye nettfilteret er mer finmasket enn det filteret som ble brukt tidligere. I tillegg til kategorier som vold og pornografi, skal nettfilteret blokkere sider som oppfordrer til terrorisme, selvskading og gambling. Filteret blokkerer også nettsider som driver med phishing og nettsider som inneholder skadelig programvare eller virus. På denne måten skal barna beskyttes mot tilgang til alvorlig skadelig innhold på internett.

Det kan skje at filteret ikke stopper alt uønsket innhold. Å jobbe med nettvett, vil fortsatt være den viktigste forutsetningen for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter på en trygg og god måte.

Filteret leveres av Netsweeper, og er installert på alle nettbrett/PCer i Osloskolen. Filterinnstillingene er like på alle skoler og på alle trinn.

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål, eller hvis du opplever at filteret ikke fungerer som det skal.

Filterkategorier for Netsweeper.pdf