Hovedseksjon

God påske!

En gruppe mennesker på en scene

Første skoledag etter påske er tirsdag 02.04. Elevene starter til vanlig tid. 

MAKS og Klubben har åpent mandag, tirsdag og onsdag i uke 13.