Viktig informasjon til alle foresatte – klasselister

Tilgang til klasselister oppleves som viktig av mange. Dette letter jobben når man skal avtale besøk hos hverandre, felles henting, kalle inn til sosiale aktiviteter osv.

Regelverket krever at dere som foresatte aktivt må godkjenne at dere skal stå på klasseliisten. Dette gjøres på følgende måte:

1.   Gå inn på skolemeldingsappen eller logg deg inn via pc her: https://marienlyst.osloskolen.no/

2.   Gå inn på innstillinger

3.   Velg hvilke opplysninger du ønsker at skal ligge på listen (navn, adresse, telefon, e.post)

En enkel brukerveiledning finner dere her: https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/klasselister-i-skolemelding-og-skoleplattform-oslo/

Merk også at dere i samme brukerveiledning kan sjekke at skolen har riktig kontaktinformasjon på dere. Følg lenken direkte fra veiledningen.

Det er viktig at alle foresatte gjør dette. Vi hjelper gjerne, om noe er uklart! Kontakt oss i så fall på marienlyst@ude.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet med "klasselister"