Verdensdagen for psykisk helse og TV-aksjonen

1

I år har elevrådet og Marienlyst skole blitt enige om at vi ønsker å være med på TV-aksjonen – "Mindre alene sammen". Skolen vil i år slå sammen markeringen av verdensdagen for psykisk helse, der temaet som nevnt er raushet, og TV-aksjonen. Dette fordi temaene for disse to er overlappende, viktige og passer fint sammen med skolens fokus på innenforskap, inkludering og tilhørighet.

Vi starter markeringen onsdag 10.oktober og avslutter med et felles skoleløp for alle skolens 959 elever fredag 19.oktober. I denne perioden ønsker vi å styrke fokuset på felleskap, inkludering og det å høre til, og at alle har en psykisk helse.

 

Se vedlagt brev med mer informasjon:

Info foresatte Tv-aksjon og psykisk helse.pdf