Sommerhilsen fra ledelsen

elever kompost

Kan vi få matavfallet ditt? Kan du ta med en medelev på tur? Og har du hørt at en av renholdsetatens biler blir dekorert med tegning fra Marienlyst?

Så senker sommerroen seg gradvis her på Marienlyst skole. Elevene på 5.-10.trinn har fått sommerferie, men MAKS og Neptun er i drift til 1.juli. Skolens adminstrasjon holder også oppe til 1.juli, og det er vaktmester her hele sommeren, som bl.a. skal se til de som arbeider med mindre byggearbeider og hovedrenholdet.

Vanligvis ville det vært flere hundre barn og ungdommer fra hele byen her på sommerskole de to første og nestsiste uka av ferien. At Sommerskolen må holde stengt, gjør at mange barn og unge ikke får de morsomme og lærerike ukene som de hadde sett frem til i begynnelsen og slutten av skoleferien. Det har også gitt praktiske utfordringer for foresatte som må være på jobb disse ukene. Derfor ber jeg dere foresatte som har mulighet til litt fleksibel arbeidstid og kanskje skal på dagsturer,  eller som har ferie, om å vurdere om det er noen i ditt barns klasse som har behov for å komme bort litt. Kanskje kunne en medelev bli invitert med på en utflukt i nærområdet eller kanskje på hytta?

Skolehagen vannes av ansatte, hvis ikke det kommer naturlig "fra oven", som sist helg… Marienlyst skole har de siste årene deltatt i et spesielt prosjekt, Natursekken, som er et samarbeid mellom skolens 3./4.klasselærere og MAKS. Prosjektet er støttet av Naturfagsenteret på UiO. I korte trekk går det ut på at 3.klassingene lærer om jord og biologisk nedbryting, de sår og planter ut i skolehagen. De lærer også om kildesorering og samler inn matavfall fra trinnet, MAKS og mat- og helseundervisningen, som de legger ut i vår hurtigkompostdunk i skolehagen. Om høsten  tømmer de komposten, og observerer og lærer om viktige nedbrytere som skolopendere, skrukketroll og meitemark. Og de høster inn squash og andre grønnsaker som kan brukes i mat&helse og "småkokker" på MAKS.

Denne våren har vi imidlertid strevd med å få fart på komposteringen. Vi har hatt for lite matavfall til å få i gang nedbrytingen. Har du matavfall som avskjær fra grønnsaker, bananskall, kaffegrut, potetskrell, tørt brød osv.? Kan du tenke deg en liten kveldtur og legge det i den grønne kompostdunken i skolehagen (mot NRK)? Så blir det noe spennende å se når vi tømmer til høsten? Takk for hjelpen!

 4.trinn besøker også Haraldsrud gjenbruksstasjon og ser på hvordan husholdningsavfallet blir sortert, - de grønne, de blå og restavfallet. Sist høst, da 4.trinn besøkte Haraldrud, ble klassene oppfordre til å delta i en byomfattende tegnekonkurranse om å få dekorere en av Renovasjonsetatens store biler. Vi har lest på etatens hjemmeside at Marienlyst skole vant, - nå venter vi spent på mer informasjon om det. Så får vi feire når vi møtes igjen etter ferien.

Mer konkurranse: Vi minner om vår tradisjonelle "sommer-les" for 1.-6.trinn! Skjema ble levert ut siste uke før ferien.

Ellers kan vi fortelle at Knut Erik Brændvang er tilbake som rektor på Marienlyst fra 1.juli. Det betyr at jeg sier takk for meg som fungerende rektor. Det har vært en spesiell tid, men også veldig fint å få være rektor-vikar. Tusen takk til dere foresatte og spesielt til FAU-styret, for hyggelig og lærerikt samarbeid og god støtte!

GOD SOMMER!

Med vennlig hilsen ledelsen v/ Berit Arnesen