Så er vi i gang igjen!

1

I dag møtte 10.klassene og velkomstklassene igjen på skolen. Ledelsen har vært rundt i alle klasser og ønsket velkommen tilbake. Det var en store glede for oss alle å sees igjen!

Elevene har jobbet godt hjemme og fikk ros for hvordan de har fulgt opp skolearbeidet, men det er var tydelig at det å komme tilbake og møte vennene og læreren igjen var veldig godt. Klassens sosiale liv kan ikke erstattes av en datamaskin.

På vår runde rundt i skolebygget ser vi at elevene er plassert slik at de holder god avstand. Klasserommene er godt utstyr med såpe, tørkepapir og anticbac. Klorin til toalettene og antibakteriell renholdsspray til inventar er også på plass, og alle lærerne har gått igjennom renholdsrutiner med elevene.  Det skal oppleves som lærerikt, sosialt og trygt å komme tilbake til skolen.

Ledelsen snakket også om at det var viktig at nå som vi er sosialt sammen igjen, så må elevene også huske på å holde avstand og følge smittevernsreglene på skoleveien og i fritiden.

I morgen kommer 8. og 9.klassingene, og de vil bli tatt imot på samme måte. Onsdag er det klart for mellomtrinnet. Det ser vi alle frem til!

Skoledagene blir jo ganske annerledes for elevene og lærerne. 1.-4. klasse får heldagstilbud fortsatt, men får vanligvis halve skoledagen som uteskole. Det er undervisningsopplegg ute også, ikke bare frilek. Så får vi håpe at vi har værgudene med oss. Det er viktig at elevene er kledd etter været. I dag var det bare 3 grader, men ganske mange kom i bare en tynn sommerjakke.

Når vi nå begynner skolen for alle eleven, har vi lagt timeplaner etter de rommene og lærerkreftene vi har tilgjengelig og selvsagt holdt oss til de rådene vi har i smittevernreglene. Dette er jo ikke optimalt sammenlignet med hvordan en ordinær skoledag ser ut, men vi har gjort så godt vi kan og vurdert ut i fra hvilke fag det er viktig- og mulig - at vi får fulgt opp. 5.-10.trinn har halve dager på skolen og halve dager hjemme med skoleoppgaver. Det er fortsatt fokus på gode undervisningsøkter i basisfagene, vi samhandler og lærer sammen.

Elever med foresatte med samfunnskritiske yrker kan fortsatt få tilbud om heldagsskole.

En slik omorganisering av en skole med over 1000 elever er et stort puslespill,  har vi jo aldri gjort før, så vi vil nok erfare at det er nødvendig med justeringer underveis. Vi tar første store evaluering onsdag 20.mai, så den planen elevene får nå gjelder foreløpig frem til langhelgen. Følg med på meldinger i portalen fra lærerne og på hjemmesiden i slutten av uke 21.

Vi vil benytte anledningen til nok en gang å takke dere foresatte for all hjelp til portvakter og støtte til egne og andres unger, samt gode innspill og tilbakemeldinger til lærere og ledere!