Pendeltegner

1

Lars Kristian vil bruke en pendeltegner, eller harmonograf, som et ledd i utsmykningen. Han har derfor satt opp en pendeltegner ved hovedinngangen slik at elever og lærere kan eksperimentere med denne og lage sine egne harmonografier! På denne måten kan alle som bruker skolen til daglig få et innblikk i veien frem til det endelige resultatet!

En bredere presentasjon av Lars Kristians arbeider finner dere på http://www.gylver.no og https://www.facebook.com/GylverArt/

1
1