Påmelding til heldagsåpent: Sommerferien 2018 på MAKS

god sommer

Velg hvilke dager du tenker å benytte deg av heldagsåpent tilbudet, og huk av for om du skal benytte tilbudet eller ikke. Dette er for at vi skal få en bedre oversikt over hvor mange barn som kommer og hvor mange assistenter vi kan sende på ferie. Dere som ikke har svart kan ikke forvente å få benytte seg av plassen på MAKS, da vi bemanner utfra hvor mange påmeldinger vi har mottatt.

https://docs.google.com/forms/d/1oeCJ0CKxgdzq34l5hKfhxG5T4FSjq6qDj6nrmcRfZ50/viewform?edit_requested=true