Oppstart skoleåret 2018-2019

Gutt og jente, skoleelementer
  • 1. trinn møter ved flaggstanga kl. 11.00
  • 2. - 8. trinn møter kl. 08.30. 8. trinnselevene møter i skolens aula, øvrige elever møter i skolegården, hvor de møtes av sine respektive lærere.
  • 9. og 10. trinn møter kl. 09.00 i lille skolegård.
  • Mottaksklassene: Nye elever møter i resepsjonen kl. 08.30. Øvrige elever i mottaksklassene møter kl. 09.30. 
  • M- og S- klassene møter kl. 08.30.