Eksamen vår 2018

1

Viktige datoer i eksamensperioden:

 

Skriftlig eksamen

Offentliggjøring av skriftlig trekk: onsdag 9. mai

Skriftlig eksamen i matematikk: onsdag 16. mai

Forberedelse engelsk: torsdag 24. mai

Skriftlig eksamen i engelsk: fredag 25. mai

Forberedelse norsk: mandag 28. mai

Skriftlig eksamen norsk hovedmål: tirsdag 29. mai

Skriftlig eksamen norsk sidemål/ Skriftlig eksamen i norsk for elever som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål: onsdag 30 mai

 

Muntlig eksamen

Opplysning om trekk muntlig pulje 1: onsdag 13. juni

Forberedelsesdag pulje 1: torsdag 14. juni

Muntlig eksamen pulje 1: fredag 15. juni

Opplysning om trekk muntlig pulje 2: fredag 15. juni

Forberedelse pulje 2: mandag 18. juni

Muntlig eksamen pulje 2: tirsdag 19. juni

 

Vedlagt finner dere eksamensveiledninger for skriftlig eksamen. I tillegg finner dere retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet om lokal gitt eksamen (muntlig eksamen). Eksamensveildeningene og retningslinjene blir gjennomgått av lærerne med elevene.

 

NB! Foresatte bør se gjennom eksamensveiledningene og retningslinjene for avvikling av eksamen.

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen 2018

Eksamensveiledning i matematikk 2018

Eksamensveiledning i norsk 2018

Eksamensveiledning i engelsk 2018

Regler for muntlig eksamen