Angående byggearbeider i skolegården

brakke

Arbeidet som nå er startet i skolegården angår etablering av en midlertidig paviljong. Paviljongen skal huse ett trinn (tre klasser) neste skoleår. I utgangspunktet skal paviljongen fjernes etter 1-2 skoleår.

De påbegynte arbeidene vil strekke seg frem til sommerferien. Etter planen avsluttes arbeidene i sommer, og skolen overtar bygningen 1. august.

Skolen, Undervisningsbygg (det er dem som eier bygget og står for byggingen) og entreprenør har jevnlige møter for å ivareta sikkerheten og skjerme undervisningen og friminuttene best mulig. All innkjøring og annet stort arbeid som krever mye trafikk vil foregå på kvelder og i helger, og skolen skjerper rutiner i friminuttene.

Når det gjelder 17. mai og arrangementet i skolegården, vil entreprenøren den 16. mai trekke gjerdene så langt som mulig inn, 10-15 meter, (de vil gå på innsiden av trærne), for i minst mulig grad å påvirke feiringen.

For spørsmål eller innspill i byggeprosessen, kontakt skolen via postmottak: marienlyst@ude.oslo.kommune.no