Alternativ innskriving for neste års skolestartere er dessverre utsatt inntil videre.

Gutt og jente illustrasjon

Vi hadde sett frem til å møte skolestarterne tirsdag 23.3 og onsdag 24.3. De siste innstrammingene gjør at det ikke blir mulig å gjennomføre dette besøket nå. Vi kommer tilbake med ny dato. Datoen vil bli sendt til de ulike barnehagene.