Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

sosial kompetanse

Skolen har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også ansvar å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Dette gjelder på skoleveien, skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelpsordninger og andre aktiviteter i skolens regi.

Marienlyst skole har derfor revidert handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø (se lenke nedenfor). Planen er omfattende, og kun selve planen ligger ute. Denne er supplert med en rekke vedlegg. Er du interessert i å ta en nærmere titt på de beskrevne vedlegg, ta gjerne kontakt med skolen!

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø.pdf