Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen 2017

Foreldreundersøkelsen kartlegger foresatte sin opplevelse av skolen og ble gjennomført våren 2017. Alle foresatte i Oslo ble invitert til å besvare undersøkelsen.

På Marienlyst skole besvarte 51,5% av de foresatte undersøkelsen. Det er gledelig å se at foresatte i all hovedsak er godt fornøyde med skolen, og samlet score ligger mellom 4 og 5 (5 er høyest) på de aller fleste hovedområder. Vi ligger også på / over gjennomsnittet i Oslo.

Dog ser vi at vi har områder vi bør forbedre. Blant annet indikerer svarene at vi kan bli bedre på informasjon, både kvalitativ og kvantitativ. Dette vil vi ha et ekstra fokus på fremover.

 Foreldreundersøkelsen 2107.pdf