Base 3 og 4

Illustrasjon

Hei, foresatte på 4.trinn!

Fredag 27.april er det overnatting for elever på 4.trinn i regi av MAKS. Elevene blir igjen etter MAKS fredag, og hentes senest lørdag 28.april kl 10:00. De barna som vanligvis krysser seg ut selv, kan også gjøre dette lørdag. Hvis noe annet gjelder, er det fint om dere informerer oss om dette. 

Under hele overnattingen vil det være 5 voksne tilstede, blant annet baseleder Carl André og AKS-leder Nina. Planen for kvelden ligger vedlagt. Alle måltider serverer vi, og det legges til rette for allergier osv. 

Fra kl 08:00-08:30 på fredag kommer vi fra MAKS til å ta i mot det elevene skal ha med på overnattingen. Dette skjer i skolens aula. Hva elevene trenger å ha med finner dere i vedlagt dokument.

Skulle det være noen spørsmål rundt overnattingen, ta gjerne kontakt med Carl André eller Nina

Bruk av mobil, nettbrett og Smartklokker på MAKS

Påminnelse om at beskjeder som skal til Maks skal sendes på skolesms eller sendes på mail til baseleder eller Aks-leder. Elevene skal ikke bruke egne telefoner for å lage avtaler. Skole og Maks har samme retningslinjer; Mobil, nettbrett eller smartklokker skal hverken synes eller høres.

Drawing of a city