Ukeplan 1. klasse

Illustrasjon skolestart

Ukeplan 33.1 oppstart.pdf

Teletopia

Vi minner om at meldinger til basen kan sendes til Teletopia på sms:

41 71 61 12

Oppskrift på SMS til Aktivitetsskolen er: (eksempel)

MLY AKS Per er syk. med vennlig hilsen Anne

VIKTIG Å HUSKE BEGGE KODEORD!! :-) (MLY AKS)

Drawing of a city