Teletopia

Vi minner om at meldinger til basen kan sendes til Teletopia på sms:

41 71 61 12

Oppskrift på SMS til Aktivitetsskolen er: (eksempel)

MLY AKS Per er syk. med vennlig hilsen Anne

VIKTIG Å HUSKE BEGGE KODEORD!! :-) (MLY AKS)

PS: Man kan IKKE skrive to klasse koder i samme melding! F.eks. MLY AKS 1A. Da kommer den frem til bare den første.

Drawing of a city